Az adatvédelmi biztos a APEH-nél a közszolgálati jogviszony létesítését megelőző pszichikai alkalmassági vizsgálatokról – Hatályon kívül helyezi a Pénzügyminisztérium az APEH –nél közszolgálati jogviszony létesítését megelőző pszichikai alkalmassági vizsgálatokról szóló rendeletének egyes pontjait. Az IQ teszt alkalmazását is előíró rendelettel kapcsolatban Jóri András adatvédelmi biztos hivatalból kezdeményezett vizsgálatot.

A rendelet aggályosnak bizonyult pontjai kizárták azon személy meghatározott munkakörben való alkalmazását, aki pszichiátriai kezelés alatt áll, holott ilyen adat kezelésére az APEH-nek nincs törvényi felhatalmazása.

Nem felelnek meg a célhoz kötött adatkezelés elvárásainak az alkalmasságot feltárni hivatott vizsgálatokhoz kapcsolódó adatkezelések, mivel az adatkezelés alapját képező vizsgálatok objektivitása kétséges. Az adatvédelmi biztos az ügyben kikérte a Pszichiátriai Szakmai Kollégium véleményét is, amely szerint a rendelet szinonimaként kezeli a pszichiáter szakorvos és a pszichológus megnevezést, így szabályai orvos szakmai szempontból is kétségessé teszik a felállított diagnózist.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt egészségi állapota miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül. Az a tény, hogy valaki pszichiátriai kezelés alatt áll, még nem jelenti azt, hogy közszolgálatba lépése a közigazgatási szerv törvényes működését bármilyen módon befolyásolná. Hasonlóképpen sérti az emberi méltóságot az, ha valakit egy valószínűsíthetően fennálló betegség miatt zár ki a jogszabály adott feladat ellátásából – állapította meg a biztos.

Az IQ teszt alkalmazásához köthető adatkezelések jogszerűségét szintén vizsgálja az adatvédelmi ombudsman.