Ma délelőtt sorsolja ki az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) Budapesten, mely civil szervezetek delegálhatnak tagot a Duna Televízió, a Magyar Rádió és a Magyar Televízió kuratóriumába; ahogy a korábbi években megszokott volt, most is több száz tömörülés jelezte delegálási szándékát.

A rádiózásról és televíziózásról szóló törvény rendelkezései szerint mindhárom közszolgálati médium kuratóriuma legalább nyolctagú – a parlamenti pártok által meghatározott rendben delegált – elnökségét az Országgyűlés választja meg.

Az MTV és az MR kuratóriumaiba az irodalom, a színház-, a film-, az előadó-, a zene-, a tánc-, a képző- és az iparművészet, valamint a kultúra egyéb területén működő országos szakmai szervezetek négy, az oktatás és tudomány területén működő országos szakmai szervezetek pedig két tagot küldhetnek. Egy helyen kell megosztoznia a Magyar Katolikus Egyháznak, a Magyarországi Református Egyháznak, a Magyarországi Evangélikus Egyháznak és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének, ahogyan összesen egy mandátum jut az itt fel nem sorolt egyházaknak is.

Egy-egy hely áll az emberi jogi országos szervezetek, a szakszervezetek országos szövetségei, a munkaadók, a vállalkozók és az újságírók országos szakmai, érdekképviseleti szervezetei által delegáltak rendelkezésére. Szintén egy-egy mandátumot tart fenn a jogszabály a környezet-, a természet- és állatvédők, a női érdekképviselet, a gyermekek és az ifjúság, a nyugdíjasok, a testi állapotuk miatt súlyosan hátrányos helyzetben lévők, a sport, a települési önkormányzatok országos érdekképviseleti szervezetei, valamint a határon túli magyar tömörülések számára.

A Duna Televíziót működtető Hungária Televízió Közalapítvány esetében az irodalom, a színház-, a film-, az előadó-, a zene-, a tánc-, a képző- és az iparművészet, valamint a kultúra egyéb területén működő országos szakmai szervezetek a másik két grémiumnál eggyel kevesebb, azaz három tagot delegálhatnak.

Eltérés az is, hogy a Duna Televíziót működtető közalapítvány kuratóriumába a médiatörvényben foglaltak szerint nem jelölhetnek tagot a települési önkormányzatok szövetségei, a szakszervezetek, a munkaadók és munkavállalók, a nyugdíjas-képviseletek, míg a szomszédos országokban működő magyar szervezetek hét mandátuma mellett – a szórványmagyarság képviseletében – a Magyarok Világszövetsége egy helyet kap.

Idén megszorításokat vezetett be a médiahatóság, mivel tavaly akadt olyan személy, aki több tucat szervezetet képviselt a sorsoláson; most már mindenki csak egyetlen szervezetet képviselhet meghatalmazással.

A társadalmi szervezetek küldötteinek megbízatása egy évre szól, a tagság a sorsolás időpontjától érvényes, és a következő év március 31-én jár le; tiszteletdíj a delegált tagokat nem illeti meg, rájuk is vonatkoznak ugyanakkor az összeférhetetlenségi szabályok.