A közelmúltban az írott és elektronikus sajtóban egymásnak ellentmondó nyilatkozatok és téves információk jelentek meg egy speciális, ingatlan értékesítésére irányuló – a sajtóban csak „ingatlantombolaként” elhíresült – játékkal kapcsolatban.

A játék alapvetően a következő sémára épül: a játék szervezője a tulajdonában álló ingatlant olyan módon kívánja értékesíteni, hogy sorsjegyet bocsát ki és az ezt megvásárlók között egy előre meghirdetett helyen és időpontban kisorsolja nyereményként az ingatlan tulajdonjogát.

Az ilyen és ehhez hasonló módon szervezett játékok a szerencsejátékokra vonatkozó jelenleg hatályos magyar jogszabályok alapján egyértelműen szerencsejátéknak minősülnek tekintettel arra, hogy a sorsoláson sorsjegy megvásárlása esetén lehet részt venni, a játék végén van nyeremény és a nyertest sorsolás útján választják ki.

Ilyen típusú szerencsejáték szervezésére a Magyar Köztársaság területén kizárólag a Magyar Állam tulajdonában lévő, szerencsejáték-szervező tevékenység rendszeres folytatására létrehozott gazdálkodó szervezet, vagyis az állami játékszervező lenne jogosult, az adott játék szervezésére vonatkozó engedély birtokában.

Következésképpen a hatályos jogszabályok alapján ilyen játékot magánszemélyek, illetve gazdasági társaságok semmilyen módon nem szervezhetnek legálisan, az ilyen jellegű tevékenységük tiltott szerencsejátéknak minősül.

Az engedély nélküli szerencsejáték szervezőjét az állami adóhatóság 500.000,- Ft-tól 10.000.000,-Ft-ig terjedő összegű bírság megfizetésére kötelezi, illetve a szervező ezen tevékenysége büntetőjogi felelősségre vonás alapjául is szolgálhat.

A játék szervezője cáfolja az APEH állításait

A játékot szervező társaság tombolarendszeres értékesítéssel, és aukciós szolgáltatások közvetítésével üzletszerűen foglalkozó vállalkozás. A társaság által kiadott közlemény szerint a vállalkozás célja, hogy a magyarországi régióban található ingatlanok, járművek, sporteszközök egy valóban újszerű értékesítési rendszer keretén belül cseréljenek gazdát.

Tagrendszerben működő rendszer segítségével a klubtagok saját tulajdonú ingatlanaikat, járműveiket helyezhetik el a szervező oldalán. Az értékesítésre felkínált tárgyra előre meghatározott darabszámú és értékű tombola kerül kibocsátásra. A tagok egymás tárgyaira szavazhatnak, hogy melyik tárgyat szeretnék sorsolásra küldeni. A tombolatárgyra érkező megfelelő számú szavazat után a tagok megkapják a szavazás során megjelölt mennyiségű tombolát, melyet ki kell fizetniük.

Azok a vásárlók, akik befizették a tombola árát, részt vesznek a játékban. A játék lényege, hogy az összes tombolavásárló aktív részvételével kiválasztásra kerüljön egy olyan tombola, amely birtokosa megkapja azt a tombolatárgyat, amelyre tombolát vásárolt. A nyertes tombola tulajdonosa helyett a tagok kifizetik a nyereményhez kapcsolódó valamennyi járulékot, adót és költséget. A nyertes teljesen tehermentesen jut a klubtagok által kifizetett nyereményéhez.

A játék szervezője szerint az APEH közleménye és általánosító megfogalmazása félreérthető: “Az ilyen, és ehhez hasonló módon szervezett játékok azonban a magyar jogszabályok alapján egyértelműen szerencsejátéknak minősülnek, tekintettel arra, hogy a sorsoláson sorsjegy megvásárlása esetén lehet részt venni, a játék végén nyeremény van, s a nyertest sorsolás útján választják ki – hívja fel a figyelmet az adóhatóság.”

A szerencsejáték szervezéséről szóló törvény valóban kimondja az APEH által leírtakat, csak – a játékot szervező társaság szerint – az APEH az utolsó mondatot a közleményből “kifelejtette” – amely feltétele annak, hogy valamit szerencsejátéknak minősítsenek – így szól: A szerencsejátékban a nyerés vagy a vesztés kizárólag vagy túlnyomórészt a véletlentől függ.

(A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénz fizetése, vagy vagyoni érték nyújtása fejében, meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá. A szerencsejátékban a nyerés vagy a vesztés kizárólag, vagy túlnyomórészt a véletlentől függ.)