Megállapodásra jutott a Tanács és a Parlament a biztosítók jövőbeli működését szabályozó Solvency II irányelv tervezetéről. A kompromisszum érdekében kivették a rendszerből a sokat vitatott csoporttámogatás lehetőségét – de lehet, hogy csak egyelőre.

A tagállamok és az Európai Parlament képviselői megegyeztek, hogy a fogyasztóvédelmet és a biztosítási piac egységesülését egyaránt előmozdítani hivatott Solvency II-irányelv 2012-es hatályba lépésekor nem tartalmazza majd az úgynevezett csoporttámogatás lehetőségét. Három évvel később azonban, az irányelv működésének első felülvizsgálata során visszatérnek rá és újból megvitatják, nem kellene-e mégis bevezetni.

A csoporttámogatás azt jelenti, hogy a több tagállamban is leányvállalattal rendelkező biztosítóknak nem kell minden egyes tagállamban külön-külön megfelelniük a tőkeellátottsági előírásoknak. Elég, ha csupán csoportszinten teszik ezt. Ez azonban feltételezi, hogy az érintett társaságok hatósági felügyelete is csoportszinten zajlik – az Európai Bizottság eredeti javaslata értelmében úgy, hogy a biztosító működési területe által érintett országok pénzügyi felügyeletei kollégiumokat hoznak létre, amelyeken belül a biztosító anyaországának felügyelete vinné a prímet.

Ezt a megoldást a nagy biztosítók üdvösnek találták, mivel számukra csökkenti az előírásoknak való megfelelés költségeit. Ám a kisebb tagállamok meglehetősen nagy csoportja (körülbelül tucatnyi ország) erősen ellenezte. Attól tartottak, a csoporttámogatás bevezetése a gyakorlatban megszüntetné ellenőrzési lehetőségeiket a piacukon működő külföldi leányvállalatok felett. Az egyre inkább egységesülő európai biztosítási piacon ugyanis a legnagyobb szereplők brit, francia, német, olasz és holland bejegyzésűek.

Az e körül kibontakozó vita hosszú hónapokra megakasztotta az irányelv tárgyalásait. Pedig a Solvency II a pénzügyi architektúra reformjának egyik legfontosabb eleme lenne, amelynek elfogadását a közelmúltban a bankfelügyeleti rendszer átalakítására az Európai Bizottság felkérésére javaslatokat tevő Jacques de Larosière szakértői testülete is sürgette.

A cseh tanácsi elnökség végül március 26-án jelentette be, hogy sikerült kompromisszumot találni. Eszerint egységesítik ugyan a tőkeellátottsági követelményeket a tagállamok között, de a csoporttámogatás lehetőségét egyelőre nem teremtik meg. Erre majd talán 2015-től, az irányelv felülvizsgálata során nyílhat mód.