Büntethetővé tennék az EP-képviselők a gyerekek interneten történő szexuális zaklatását, ugyanakkor mindenki számára korlátlan, biztonságos internet-hozzáférést biztosítanának

Sztavrosz Lambrinidisz (szocialista, görög) “A biztonság és az alapvető szabadságjogok interneten történő megerősítéséről” címmel készített véleményadó jelentést.

A képviselők szerint mindenki számára korlátlan és biztonságos internet-hozzáférést kell biztosítani.

A csütörtökön 481 igen, 25 nem, 21 tartózkodó vokssal megszavazott jelentés sürgeti a tagállamokat, hogy az internetet használó gyermekek védelme érdekében aktualizálják jogszabályaikat és tegyék büntethetővé a gyermekeknek az intereneten, szexuális célból történő megkeresését.

A jelentés a továbbiakban többek között a következő javaslatokat teszi az EU számára:

 • vegyen részt az arra irányuló erőfeszítésekben, hogy az internet fontos eszközzé, olyan környezetté váljék, amely lehetővé teszi az alulról felfelé történő építkezés elvének és az e-demokráciának a kialakulását,
 • ismerje el, hogy az internet rendkívüli alkalmat nyújthat az aktív polgárság fejlesztésére, és hogy e tekintetben a hálózatokhoz és tartalmakhoz való hozzáférés az egyik legfontosabb tényező,
 • a számítógépes bűnözés elleni küzdelem érdekében működjön együtt az internetszolgáltatókkal, a felhasználói szervezetekkel, az IT-bűnözéssel foglalkozó rendőri hatóságokkal, és tegyen javaslatot arra, hogy hogyan alakítsanak ki tudatosító kampányokat és akadályozzák meg az ilyen bűncselekményeket,
 • ösztönözzön valamennyi uniós számítógépgyártót arra, hogy előzetesen telepítsenek a gépekre könnyen aktiválható gyermekvédelmi szoftvereket,
 • fogadja el a szellemi tulajdonjogok érvényesítését biztosító büntetőjogi intézkedésekről szóló irányelvet,
 • biztosítsa, hogy a vitatható politikai nézetek interneten való kifejtése ne járjon büntetőjogi felelősségre vonással,
 • biztosítsa, hogy semmilyen törvény vagy gyakorlat ne korlátozza vagy tegye büntethetővé az újságírók és a média jogát az információ híradási célból történő összegyűjtésére és terjesztésére,
 • szigorúan korlátozza, határozza meg és szabályozza azon eseteket, amelyekben egy magántulajdonú internetes társaságot adatok kormányzati hatóságoknak való átadására lehet felszólítani, és biztosítsa, hogy az említett adatok kormányok által történő felhasználására a legszigorúbb adatvédelmi normák vonatkozzanak,
 • az internetfelhasználók megerősíthessék arra irányuló jogukat, hogy az internetes weboldalakon vagy harmadik felek adathordozóin tárolt személyes adataikat véglegesen töröltethessék,
 • ítélje el az internetes honlapokon kereshető tartalmak kormányok általi cenzúrázását, különösen, ha e korlátozások gátat szabhatnak a politikai véleménynyilvánításnak,
 • hívja fel a tagállamokat annak biztosítására, hogy a véleménynyilvánítás szabadságát a köz- vagy a magánszféra nem korlátozhatja önkényesen, valamint hogy kerüljenek minden olyan jogalkotási vagy igazgatási intézkedést, amely bármilyen módon gátat szabhat a szólásszabadságnak.

Jelentéstevő: Sztavrosz Lambrinidisz (PES, EL)

Jelentés (A6-0103/2009) – A biztonság és az alapvető szabadságjogok Interneten történő megerősítése

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Eljárás: saját kezdeményezés

Vita: 2009. március 25., szerda