Szabó Máté jogász-politológus ombudsmanná választása után úgy döntött, hogy munkája főbb súlyponti témáinak – éves projektjeinek – tapasztalatait minden esztendőben tematikus kiadványokban összegzi. Az első három ezek sorában a gyülekezési jogi, a gyermekjogi és a hajléktalanok jogaival foglalkozó projektfüzet. A hármat összekötő elv, amit Szabó Máté jelmondatának is választott: Emberi méltóság, korlátok nélkül.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának 2008. évi átfogó, önálló projektjei

Gyülekezési jog

Az idei március 15-i események fényében különleges jelentőséget kapott a gyülekezési joggal foglalkozó projektet összefoglaló kiadvány. Szabó Máté jogász-politológust, a tüntetések és tiltakozások hazai és nemzetközi szakértőjét ombudsmanná jelölésekor Sólyom László köztársasági elnök arra kérte, fordítson nagy figyelmet arra, miként lehet kiküszöbölni a 2006 őszi rendőri és tüntetői erőszak következtében keletkezett sérelmek, valamint az ellentmondásos joggyakorlat jogbizonytalansághoz vezető hatásait. A gyülekezési jogi projektben az országgyűlési biztos négy munkatársa egy éven át, több mint húsz alkalommal, ötvennél is több közterületi rendezvényen – az állami ünnepségektől a spontán megmozdulásokig – kísérte figyelemmel az alapvető jogok, kiemelten pedig a békés gyülekezéshez való jog érvényesülését,. Az ombudsmani hivatalban szervezett műhelyviták, tudományos publikációk, a közlemények, interjúk és újságcikkek után a projektfüzet most egy összefoglaló kiadványban tartalmazza az elmúlt év legfontosabb megállapításait.

A kiadvány azonban sokkal több, mint összegzés: segíteni hivatott az állampolgárokat, a gyülekezési joggal élni kívánókat, a rendezvényszervezőket, a hatáskörrel rendelkező állami szerveket – főként a rendőrséget – hogy eligazodjanak a tüntetési jog útvesztőiben. Ismerteti a gyülekezési joggal kapcsolatos hazai és a nemzetközi ombudsmani, bírósági és alkotmánybírósági gyakorlatot, a biztos jelentéseit és ajánlásait.

A hajléktalan emberek alkotmányos jogai

Önszántából jellemzően senki sem lesz hajléktalan, valamilyen kényszer juttatja a kilátástalan helyzetbe. Az utcán élő emberek érdekérvényesítő képessége rendkívül csekély, bármiféle jogkorlátozással szemben rendkívüli mértékben kiszolgáltatottak. Pedig az emberi méltóság mindenkit megillet, így a hajléktalan embert is. Ennek az elvnek a sérelme vezet az adminisztratív kirekesztés és az állampolgári agressziók vissza-visszatérő gyakorlatához, amellyel szemben, az emberi méltóság védelmében az ombudsmannak fel kell lépnie. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2008-ban indított önálló, átfogó projektjében a hajléktalanná válás, a hajlék nélküli létezés és a hajléktalanságból kivezető alternatívák kerültek a vizsgálatok fókuszába. Az általa kezdeményezett széles körű összefogás és a figyelemfelhívás, a projekthez kapcsolódó vizsgálatok azt célozzák, hogy ne fordítsuk el a fejünket, hogy közösen találjunk hosszú távon is fenntartható megoldást a hajléktalan emberek számára. Az ombudsman projektfüzete ehhez ad hátteret, mind az állampolgári jogok koordinációs szerepének bemtatásával, mind a konkrét vizsgálatok, szakmai rendezvények és tanulságok ismertetésével.

Gyermeki jogok

A gyermekek speciális védelemre tarthatnak igényt a jogállamban. Érdekérvényesítő képességük gyenge. Az erőszak és a kizsákmányolás számtalan formája veszélyezteti a fejlődésüket a családban, az iskolában és újabban a virtuális és a médiatérben. Meg kell óvni őket emberi méltóságuk bármiféle csorbításától. És időnként meg kell védeni az államtól is, mert a hatóság eljárásaiban sokszor nem a gyermekek különleges igényei, hanem a felnőtt társadalom elvárásai érvényesülnek.

Az állampolgári jogok biztosa megbizatásának teljes idejére tevékenységének egyik megkülönböztetett területévé tette a gyermeki jogok védelmét, érvényesülésének vizsgálatát, a jogtudatosság javítását. Amilyen ma a gyermekek jogismerete, jog- és érdekérvényesítő képessége, 10–20 év múlva olyan lesz a felnőtteké. Ugyanakkor a gyermekeken keresztül megszólíthatók a szülők, illetve a gyermekkel kapcsolatba kerülő szakemberek is.

A projektfüzet összegzést ad ennek eszközeiről, valamint a hivatalból és a panaszok alapján indított vizsgálatok tapasztalatairól, tanulságairól, a biztos eddigi tevékenységéről és ajánlásairól. Az ombudsman egyúttal elindítja a következő év gyermekjogi projektjét, középpontjában – ma különösen időszerű módon – azokkal az erőszakjelenségekkel, amelyeknek vagy áldozatai, vagy elkövetői a fiatalok. Egy megállapítás egy nemzetközi felmérésből: a 13–17 év közötti diákok az erőszakot az érvényesüléshez szükséges eszköznek tartják Magyarországon…