A 2009. január 1-től hatályba lépett, a környezetvédelmi termékdíj bevallás változásairól szóló módosítás egyik legfontosabb momentuma, hogy megváltozott az éves bevallók termékdíj bevallásának benyújtási határideje.

A változás szerint, akik az adózás rendjéről szóló törvény értelmében éves bevallás benyújtására kötelezettek – az eddigiektől eltérően – ezentúl nem negyedévente, hanem évente egy alkalommal, a tárgyévet követő február 25-ig nyújthatják be környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó bevallásaikat.

Változatlanok a havi illetve negyedéves bevallás benyújtására kötelezettekre vonatkozó bevallási határidők, azaz a benyújtási határidő a tárgyidőszakot követő hónap 20. napja.

A VPOP kéri az éves bevallás benyújtására kötelezett ügyfeleit, hogy a felesleges munka elkerülése érdekében bevallásaikat a változások figyelembevételével a rájuk vonatkozó határidőre nyújtsák be.

A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos további információhoz juthatnak a www.termekdijinfo.hu oldalon.