Az Ideális Bírósági Igazgatásért Közhasznú Egyesület felszólítja dr. Szabó Mátét, az állampolgári jogok országgyűlési biztosát, hogy nevezze meg azokat a büntetőügyeket, amelyekben folytatott vizsgálódásai során megállapította, hogy a magyar bíróságok ártatlan embereket szabadságvesztésre ítéltek.

Dr. Szabó Máté a figyelőnet.hu című portálnak 2009. április 2-án adott interjújában a rabokról szólva azt a kijelentést tette, hogy: “Biztos van köztük sok ártatlanul elítélt.”.

A Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint az állampolgári jogok országgyűlési biztosának feladata, hogy az alkotmányos jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen.

Erre tekintettel az Ideális Bírósági Igazgatásért Közhasznú Egyesület felszólítja dr. Szabó Mátét, az állampolgári jogok országgyűlési biztosát, hogy nevezze meg azokat a büntetőügyeket, amelyekben folytatott vizsgálódásai során megállapította, hogy a magyar bíróságok ártatlan embereket szabadságvesztésre ítéltek, s amelyekben ezen megállapítását követően megtette a jogsértés orvoslásához szükséges lépéseket.

Az Egyesület továbbá felhívja az országgyűlési biztos figyelmét arra, hogy bizonyítottság nélküli kijelentései nemcsak saját hitelességét ássák alá, de alkalmasak az igazságszolgáltatás egészébe vetett bizalom megingatására is.

Az Egyesület több mint sajnálatosnak tartja, hogy a sajtóhíradások – és nem az országgyűlési biztos jelzései – szerint az elmúlt időben két olyan eset is előfordult, amikor jogerős bírósági ítélet nem olyan személy bűnösségét mondta ki, akik a cselekményt elkövették, egyúttal támogat minden olyan megoldási javaslatot, amely a hasonló bírói tévedések kiküszöbölését célozza.

Adott esetben dr. Szabó Máté előtt két út áll: állítását tényekkel bizonyítja, vagy lemond. Kijelentéseket ugyanis visszavonással nem lehet meg nem történtté tenni.

Az Egyesület sajnálatosnak tartja, hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanács ezt, a bírák szakmai tevékenységét ily mértékben megkérdőjelező állítást szó nélkül hagyta.