Az európaiak számára biztosítani kell a jogot, hogy maguk döntsék el, ki mire használhatja fel személyes adataikat – jelentette ki a honlapján ma közzétett videofelvételben Viviane Reding, az Európai Unió információs társadalomért és médiaügyért felelős biztosa.

A biztos hozzátette: a Bizottság minden olyan EU-tagállammal szemben fel fog lépni, amely nem biztosítja, hogy az újszerű technológiák, például a viselkedésalapú reklámozás, a rádiófrekvenciás azonosítás céljára használt „intelligens csipek” és az online közösségépítő szolgáltatások tiszteletben tartsák ezt a jogot.

„Az európaiak számára biztosítani kell a jogot, hogy maguk döntsék el, ki mire használhatja fel személyes adataikat” – mondta Viviane Reding, az Európai Unió információs társadalomért és médiaügyért felelős biztosa több olyan területet is megjelölve, ahol a technológia fejlődésével könnyebbé vált a személyes adatok felhasználása és ezzel együtt a személyes adatokkal való visszaélés, és ahol emiatt a Bizottság a polgárok jogainak védelmében készen áll a beavatkozásra. Ha egy tagállam nem teszi meg a szükséges lépéseket a magánélet védelmét biztosítani hivatott uniós szabályok érvényesítésére vagy nem gondoskodik arról, hogy a személyes adatok feldolgozására csak az érintett személy előzetes beleegyezésével legyen mód, akkor felkészülhet arra, hogy ezt az EU nem fogja szó nélkül hagyni – figyelmeztetett a biztos asszony.

„A magánélet védelmét óvó európai szabályok kristálytiszták: személyes adatokat csak az adott személy előzetes hozzájárulásával szabad felhasználni. Ebből az alapelvből nem engedhetünk, nem hagyhatjuk, hogy adatforgalmunkról bárki információkat gyűjtsön, elemzéseket készítsen és nyilvántartást vezessen azzal, hogy majd cserébe »érdekesebb« reklámokat kapunk! A magam részéről habozás nélkül cselekedni fogok, ha azt tapasztalom, hogy valamelyik uniós tagállam nem teljesíti ez irányú kötelességét” – mondta videoüzenetében Reding biztos.

Viviane Reding arra is rámutatott, hogy a rádiófrekvenciás azonosítás (RFID), vagyis a termékekbe integrált, rádiójelekkel kommunikáló intelligens csipek csak akkor lehetnek hasznára a gazdaságnak, ha „a fogyasztókat szolgálják, nem pedig a fogyasztók szolgálják őket. Nem hagyhatjuk, hogy bármely európai polgárnak ilyen csipeket tartalmazó tárgyakat kelljen magánál tartania, ha nem kapott előzetesen pontos tájékoztatást arról, hogy az adott csip mire szolgál, és ha nincs módja az illetőnek azt bármikor eltávolítani vagy kikapcsolni.”

A biztos asszony az internetes közösségépítő hálózatok üzemeltetőit is felszólította a személyes adatok védelmére: „Nézőpontom szerint a magánélet védelmének kiemelt helyet kell kapnia a közösségépítő hálózatok üzemeltetői és a felhasználók gondolkodásában. Szilárdan hiszem, hogy legalább a kiskorúakról tárolt adatoknak alapértelmezés szerint titkosaknak és a keresőprogramok számára láthatatlanoknak kell lenniük. Az Európai Bizottság már korábban felszólította a közösségépítő hálózatok fenntartóit, hogy önszabályozás révén bánjanak óvatosabban a kiskorúak adataival. Készen állok arra, hogy ezt az elvet jogi eszközökkel is érvényesítsem, ha arra kerül a sor.”

Háttér

Az elektronikus hírközlési ágazatra vonatkozó uniós magánélet-védelmi irányelv értelmében az EU tagállamai kötelesek gondoskodni az elektronikus hírközlési eszközökkel folytatott kommunikáció titkosságáról, és ennek érdekében megtiltani a közlések jogosulatlan lehallgatását és megfigyelését. Ilyen figyelésre csak akkor van lehetőség, ha az érintett személy kifejezetten beleegyezését adta (2002/58/EK irányelv 5. cikk (1) bekezdés). Az uniós adatvédelmi irányelv szerint bárki szabadon dönthet arról, hogy konkrét esetekben megadja-e hozzájárulását, és személyes adatainak feldolgozása előtt mindenkit tájékoztatni kell (95/46/EK irányelv 2. cikk h) pont).

Februárban a Bizottság közvetítésével tizenhét nagy internetes szolgáltató megállapodott arról, hogy közösségépítő weboldalaikon javítják a magánélet, különösen pedig a kiskorúak adatainak védelmét (IP/09/232). Megállapodásukban az érintett vállalkozások elismerték, hogy felelősséggel tartoznak a gyermekek biztonságának szavatolásáért. Vállalták, hogy felhasználóikat ösztönzik személyes adataik és magánéletük nagyobb fokú védelmére, és ehhez megfelelő eszközöket is adnak a kezükbe. A megállapodás aláírói e hónap végéig fogják tájékoztatni a Bizottságot arról, hogy milyen intézkedéseket terveznek a biztonság növelése érdekében, és hogyan kívánják a megállapodás elveit átültetni a gyakorlatba.

Vivane Reding biztos videoüzenete