A Magyar Helsinki Bizottság megdöbbenését fejezi ki egy 83 éves, beteg hölgy távollétében elrendelt előzetes letartóztatása miatt.

Közel két hete a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben van az az orvosi iratok szerint súlyos szívbeteg, idős hölgy, akinek előzetes letartóztatását a távollétében rendelte el a Tatabányai Városi Bíróság, egy több mint nyolc éve folyó büntetőeljárásban. A kényszerintézkedés elrendelésére annak ellenére került sor, hogy összhangban az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatával és a nemzetközi egyezményekkel, a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 10/2007. (III. 7.) AB határozatával alkotmányellenesnek nyilvánította és azonnali hatállyal megsemmisítette a büntetőeljárási törvény azon részét, mely a vádlott távollétében lehetőséget adott a letartóztatásra.

Az alkotmánybírósági határozat indoka többek között az volt, hogy „a közvetlenség elvében rejlő garanciákat, amelyek a tisztességes eljárás érvényesülését is biztosítják, a(z Európai Emberi Jogi) Bíróság a kényszerintézkedések alkalmazásakor is – éppen a „kockán forgó tét” miatt – olyan kiemelt értéknek tekinti, amelyből következően az elv érvényre jutása nem lehet esetleges”. Az Alkotmánybíróság akként foglalt állást, hogy a „tisztességes eljárás követelménynek a sérelmét eredményezi […] az, hogy a személyi szabadság jogerős ítélet nélkül történő elvonására bírói meghallgatás nélkül és megfelelő mérlegelési szempontok hiányában kerül sor.”

A kórházból a büntetés-végrehajtási intézetbe szállított hölgy előzetes letartóztatását tehát eleve el sem lehetett volna a távollétében rendelni, így fogvatartása jogsértő.

Az előzetes letartóztatás elrendelése ellen bejelentett fellebbezést a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság elutasította, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje által beadott, ismételt indítványról a Tatabányai Városi Bíróság 2009. április 17. napján tartott tárgyalásán fog dönteni. A hölgy az előzetes letartóztatás elrendelésének körülményeivel kapcsolatban Strasbourghoz fordul.