Szabó Máté ombudsman több éven át tartó hivatalbóli vizsgálatot kezd az egész biztonsági szektor – kezdve a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoktól, a fegyveres őrökön át, a rendőrök, a vám- és pénzügyőrök, a büntetés-végrehajtás, sőt a polgárvédelem dolgozói – alkotmányos jogainak érvényesülése kérdésében.

A vizsgálat során az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának vizsgálatát mellőzi, mivel ez az elmúlt években több helyszíni ombudsmani vizsgálat tárgya volt. Ugyancsak nem alkotja tárgyát e vizsgálat sorozatnak a hivatásos katonák jogi helyzete, tekintettel arra, hogy az jelenleg folyamatban lévő, külön átfogó vizsgálat része.

Köztudott, hogy a hivatásos állomány tagja bizonyos alkotmányos jogokat a szolgálati kötelezettségek teljesítésére vonatkozó szabályok korlátai között gyakorolhat. Ilyenek például: szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztásához, a művelődéshez, a tudományos és művészeti élet, a tanulás és a tanítás szabadságához, választáshoz, egyesület létrehozásához való jogok.

Az alapvető jogoknak a szolgálati viszonnyal kapcsolatos korlátozása azonban nem okozhat az elérni kívánt törvényes érdekkel nyilvánvalóan aránytalan hátrányt. Több lehetséges és alkalmas korlátozás közül azt kell választani, amely az eredmény biztosítása mellett a korlátozással érintettre a legkisebb sérelemmel jár. Szabó Máté jelenleg nem látja teljes körűen biztosítottnak e kívánalmak érvényesülését.

Vizsgálatának eredményességét nemcsak a vonatkozó hatályos jogszabályok, belső rendelkezések elemzésétől, ütköztetésétől várja az ombudsman, hanem helyszíni vizsgálatoktól, állománnyal való riportok készítésétől, esetleges kirívó esetek bemutatásától is. A helyszíni vizsgálatoknak két része lesz: a parancsnokkal és beosztottaival történő megbeszélés, majd az objektumok lehetőség szerinti helyszíni bejárása.