Még öt hétig, május 22-éig jelentkezhetnek a külképviseleti névjegyzékbe azok a választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, akik a június 7-ei európai parlamenti választáson nem tartózkodnak Magyarországon.

A választás napján külföldön tartózkodó választópolgárok a Magyar Köztársaság nagykövetségein, főkonzulátusain akkor szavazhatnak, ha szerepelnek a külképviseleti névjegyzékben.

A külképviseleti névjegyzékbe vételt május 22-én 16 óráig lehet kérheti személyesen vagy meghatalmazottja útján a választópolgára lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől (azaz a település jegyzőjétől). A kérelmet ajánlott levélben is be lehet nyújtani úgy, hogy az május 22-ig megérkezzen a helyi választási irodába.

Nagyon fontos, hogy a határidő jogvesztő, vagyis május 22-e után már senkit nem lehet felvenni a külképviseleti névjegyzékbe. Amikor valakit felvesznek a külképviseleti névjegyzékbe, akkor ezzel egyidejűleg törlik a lakóhelye szerinti névjegyzékből, hogy ne szavazhasson két helyen.

Ha a kérelmező nem rendelkezik választójoggal, vagy ha a megadott adatok hiányosak, akkor a jegyző elutasítja a felvételi kérelmet a külképviseleti névjegyzékbe. Ez ellen a jegyzőnél lehet kifogást benyújtani, a kifogásról a jegyző a beérkezését követő napon dönt. Ha a jegyző a kifogásnak nem ad helyt, azt legkésőbb a beérkezést követő napon megküldi a helyi bíróságnak, amely három napon belül dönt a névjegyzék módosításáról, vagy a kifogás elutasításáról.

Ha a választópolgár a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően meggondolja magát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, ugyancsak eddig az időpontig kérheti, hogy töröljék a külképviseleti névjegyzékből és vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe. Lehetőség van arra is, hogy a külképviseleti névjegyzékbe már jelentkezett választópolgár megváltoztassa külföldi szavazásának helyszínét.

Az Országos Választási Iroda internetes oldalára – a www.valasztas.hu címre – felkerült a külképviseletek címe és az ottani szavazás ideje is. A külképviseleteken általában június 7-én, helyi idő szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni, kivéve az amerikai kontinenst, ahol egy nappal korábban, június 6-án szavazhatnak. Ugyanitt megtalálható a külképviseleti névjegyzékbe vételhez szükséges nyomtatvány is, elektronikusan kitölthető formátumban.

Még másfél hétig kérhetik az uniós polgárok a névjegyzékbe vételüket

Még másfél hétig, április 30-ig kérhetik a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, nem magyar állampolgárságú európai uniós polgárok, hogy vegyék fel őket a június 7-ei európai parlamenti (EP) választások névjegyzékébe.

A június 7-ei választás sajátossága, hogy nemcsak a magyar állampolgárok, hanem a Magyarországon lakóhelyet létesített uniós polgárok is szavazhatnak, ha ezt kérik.

A Magyarországon lakóhellyel rendelkező 106 ezer európai uniós állampolgárt március 1-jéig tájékoztatta az Országos Választási Iroda (OVI) arról, hogy választójogukat hazájuk helyett Magyarországon is gyakorolhatják a június 7-én tartandó EP-választásokon. Az érintettek közül mintegy 105 ezren először kérhetik a névjegyzékbe vételüket.

A 106 ezer külföldi április 30-áig kérheti a névjegyzékbe vételét Magyarországon a helyi választási irodák (a jegyzők) vezetőitől. A névjegyzékbe vett uniós állampolgárok adatait a jegyzőknek május 10-éig kell az OVI-hoz eljuttatniuk.

Az uniós országok választási szervei pedig május 10-20. között kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy állampolgáraik mely országban kérték névjegyzékbe vételüket; ilyenkor az anyaországban törlik a választót a névjegyzékből. Így akadályozzák meg, hogy valaki két helyen szavazzon.

A 2004. évi EP-választásokat megelőzően húszezer felhívást küldött ki az OVI a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, nem magyar állampolgárságú európai uniós polgároknak; a megkeresettek közül 1.500-an vetették fel magukat a névjegyzékbe.