A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) a foglalkoztató, a foglalkoztatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő és a Magyarországon be nem jegyzett foglalkoztató képviselője vagy a foglalkoztató képviseletében eljáró foglalkoztatott részére nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás teljesítését írja elő, amelyet a tárgyévet követő év április 30. napjáig kell megtenni.

A 2008. évre vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésének határideje tehát 2009. április 30. napja.

Ettől az időponttól eltérően azok a természetes személyek, akik biztosítási jogviszonyukra tekintettel vagy azzal összefüggésben járulékalapot képező jövedelmet külföldi illetőségű jogi vagy természetes személytől, illetőleg külföldi illetőségű más személytől szereztek, továbbá a felszolgálók (a borravaló tekintetében) a 2008. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségüket 2009. augusztus 31. napjáig kell, hogy teljesítsék.

A biztosítottak, leendő nyugdíjasok érdekében a Főigazgatóság kéri a adatszolgáltatókat, hogy a 2008. évre vonatkozó adatszolgáltatást – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – a nyilvántartásra kötelezett székhelye, magánszemély esetében lakóhelye szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál 2009. április 30-ig, illetve 2009. augusztus 31-ig teljesítsék.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesíthető e-ügyintézés keretében az Ügyfélkapu használatával, valamint az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által rendszeresített és az illetékes igazgatási szervei által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott számítógépes program, illetve – a kötelezettek jogszabályban meghatározott köre esetében – nyomtatvány alkalmazásával.

Az adatszolgáltatás különböző módon történő teljesítésének menetéről szóló részletes felvilágosítás, valamint az igazgatóságok ügyfélszolgálatainak elérhetőségéről, ügyfélfogadási rendjéről szóló tájékoztatás az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság hivatalos honlapján (a www.onyf.hu címen) megtalálható.

A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok ügyfélszolgálatain a Főigazgatóság munkatársai a felmerült kérdésekre készséggel adnak választ, illetve az adatszolgáltatás teljesítéséhez segítséget nyújtanak.

A Főigazgatóság felhívja Ügyfelei figyelmét, hogy a Tny. 97. paragrafusának rendelkezéseit a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXII. törvény 31. paragrafusának (10) bekezdése módosította. Ennek megfelelően az adatszolgáltatást 2009. évre vonatkozóan is a nyugdíjbiztosítási szervek felé kell majd teljesíteni, legkésőbb 2010. április 30-ig (illetve augusztus 31-ig).