Az Európai Unión belül a külföldről küldött szöveges üzenetek ára július 1-től legfeljebb 0,11 euróba fog kerülni, a jelenlegi 0,28 euró helyett.

Elmúltak azok az idők, amikor az uniós fogyasztóknak rettegniük kellett a telefonszámla összegétől egy kép vagy film mobiltelefonos barangolás közbeni letöltése után. Az Európai Parlament tegnapi strasbourgi plenáris ülésén nagy többséggel megszavazta az Európai Bizottság által 2008 szeptemberében előterjesztett, a szöveges üzenetküldés és a mobil adatszolgáltatások külföldi használatáról szóló új uniós szabályokat. (IP/08/1386). A Parlament megszavazta továbbá a más EU-országokban fogadott vagy kezdeményezett mobiltelefon-hívások árának további csökkentését is. A külföldről kezdeményezett mobiltelefonos hívások jelenlegi felső díjhatára 2011 júliusáig percenként 0,46 euróról fokozatosan 0,35 euróra, a külföldön fogadott hívásokra vonatkozó díjhatár pedig a mai 0,22 euróról 0,11 euróra csökken. A mobilszolgáltatóknak továbbá legkésőbb a beszélgetés 31. másodpercétől kezdve másodperc alapon kell számlázniuk a barangolásos hívásokat, amely véget vet a fogyasztókra akár 24%-os többletköltséget terhelő jelenlegi gyakorlatnak. Mivel az EU távközlési minisztereinek tanácsa már beleegyezését fejezte ki az új barangolási szabályokra vonatkozóan, a tegnapi szavazás lehetővé tette, hogy az új szabályok még az idei nyári szezon előtt hatályba léphessenek. Az európai fogyasztók akár 60%-ot is megtakaríthatnak az EU-n belüli telefonhasználatra vonatkozó mobiltelefon-számlájukból.

„Üdvözlöm azt az erőteljes támogatást, amelyet az Európai Parlament nyújtott a Bizottság javaslatának, egységes távközlési piacot teremtve minden európai polgár számára függetlenül attól, hogy turistaként vagy üzleti ügyben lépik át az országhatárokat, – nyilatkozta José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke. A szavazás után Európa már egyértelműen a világ legvonzóbb földrésze a mobiltelefon-használók számára. Várakozásaink szerint ez hamarosan a mobil adatszolgáltatások további erőteljesebb növekedését eredményezi az EU-n belül.”

„A mai szavazás egyszer s mindenkorra véget a külföldi mobilhasználat indokolatlanul magas díjainak, – jelentette ki Viviane Reding, a hírközlésért felelős biztos. Az Európai Parlament és a Tanács határozott támogatásának köszönhetően a külföldi mobilhasználatra vonatkozó szabályokról rekordidő alatt, 7 hónapon belül született megállapodás. Az európai polgárok számára a nyári szabadságolási időszak során már a telefonszámlán is láthatóvá válik a határok nélküli közös piac.”

„Gazdasági visszaesés idején a fogyasztók vásárlóerejének megerősítése a gyors helyreállítás erőteljes eszköze, – nyilatkozta Meglena Kuneva fogyasztóvédelmi biztos. A mai szavazás ezért erősíti a fogyasztók jogait és tovább ösztönzi a mobiltelefonos szolgáltatások európai elterjedését.”

A Parlament által szerdán elfogadott új uniós barangolási szabályok:

  • 0,11 eurós (HÉA nélkül számított) felső határt szabnak a fogyasztók által külföldről küldött szöveges üzenetekre, a jelenlegi 0,28 euró átlagos díjjal szemben (a külföldről küldött SMS díja Hollandiában és Portugáliában meghaladja a 0,35 eurót).
  • letöltött megabájtonként 1 euró viszonteladói díjplafon bevezetésével lényegesen csökkentik a külföldön igénybe vett adatszolgáltatások díját (a külföldön igénybe vett mobiltelefonos webböngészés vagy filmletöltés költségeit), a jelenlegi megabájtonként 1,68 euró átlagárral, és az Írországban (6,82 euró), Görögországban (5,30 euró) és Észtországban (5,10 euró) alkalmazott legmagasabb árakkal szemben. A viszonteladói díjplafon 2010-re 0,80 euróra, míg 2011-re 0,50 euróra csökken.
  • megvédik a fogyasztókat az úgynevezett „számlasokkal” szemben, mivel a fogyasztók olyan biztonsági korlátot határozhatnak meg számlájukhoz, amely alapesetben 50 eurós – tetszőlegesen növelhető – számlaösszeg elérésekor korlátozza a szolgáltatásokat. A mobilszolgáltatóknak 2010 márciusáig kell bevezetniük ezeket az átláthatóságot javító intézkedéseket. A közelmúltban 46 000 eurós számlával szembesült az a német fogyasztó, aki franciaországi barangolása közben egy TV-programot töltött le.
  • tovább csökkentik a külföldi barangolásos mobilhívások díjplafonját. A híváskezdeményezésre és a hívásfogadásra jelenleg vonatkozó 0,46 eurós, illetve 0,22 eurós felső határértékek 2009. július 1-től külföldön történő híváskezdeményezés esetén 0,43 euróra, hívásfogadás esetén 0,19 euróra csökkennek, majd 2010. július 1-ig 0,39 euróra és 0,15 euróra, végül 2011. július 1-ig pedig 0,35 euróra és 0,11 euróra (percenként, HÉA nélkül számítva).
  • bevezetik a másodperc alapú számlázást a külföldről kezdeményezett hívások 30. másodpercétől és a külföldön fogadott hívások első másodpercétől kezdve. Jelenleg a fogyasztók híváskezdeményezés és -fogadás során a hívások tényleges időtartamánál hozzávetőlegesen 20%-kal többet fizetnek.

A parlamenti szavazást követően a barangolásról szóló uniós rendelet 2009. július 1-től válik közvetlenül alkalmazandó jogszabállyá az EU mind a 27 tagállamában.

A 2007-ben elfogadott első mobiltelefonos barangolásról szóló európai uniós rendeletet (IP/07/870) kiegészítő új barangolási szabályok 2012 nyaráig lesznek hatályban. Az Európai Parlament felkérte a Bizottságot, hogy 2010 nyaráig ismét készítsen jelentést az új szabályok működéséről. A Bizottság 2011. június végéig szükség szerint új szabályokra tehet javaslatot. „Az EU szorosan figyelemmel kíséri a barangolási szolgáltatások piacának fejlődését az elkövetkező három év során – mondta Reding asszony. Őszintén remélem, hogy a mobilágazat megérti ezt az üzenetet. A labda most az ő térfelükön van, így bebizonyíthatják, hogy a barangolási szolgáltatások piacán helye van az egészséges versenynek. Ennek legjobb bizonyítéka az lenne, ha mihamarabb vonzó hang-és adatbarangolási szolgáltatáscsomagok jelennének meg a piacon.”

Háttér:

A jelenlegi Európai Bizottság hivatalba lépése óta a mobiltelefonok használatának elterjedtsége az Európai Unió lakosságára vetített 84,6%-ról 119%-ra nőtt (IP/09/473).

Az EU távközlési piacának 500 millió potenciális felhasználója lehet, akik a vezetékes- és mobiltelefon, szélessávú internet- és mobil adatszolgáltatásokat vehetnek igénybe. A piac következetes szabályozásával és a versenyképességgel kapcsolatos szerkezeti problémák megoldása és új beruházások ösztönzése érdekében az Európai Parlament májusi plenáris ülésén várhatóan megszavazza az EU távközlési szabályainak a Bizottság által 2007 novemberében kezdeményezett mélyreható reformját (IP/07/1677, MEMO/07/458, IP/08/1661). Az új szabályok magukban foglalják a „BEREC” elnevezésű (Elektronikus Távközlési Európai Testület) távközlési szabályozó szervezet 2010 januárjáig történő létrehozását.

A mobiltelefonos barangolással foglalkozó uniós honlapon találhatók meg az EU egyes tagállamaiban jelenleg érvényes barangolási díjak:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm