Ha az állam kötelezően előírja bizonyos szolgáltatások igénybe vételét, akkor arról is gondoskodnia kell, hogy az érintettek élhessenek vele, és szolgáltató hibájából ne érje kár őket. Szabó Máté ombudsman megállapította, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének intézkedései nem voltak elégségesek abban a folyamatban, amely a MÁV Általános Biztosító Egyesület működési engedélyének visszavonásához vezettett.

Az állam jogalkotási eszközeivel előírja, hogy a gépjárművet üzemben tartók felelősségbiztosítási szerződést kössenek az erre szakosodott biztosító intézetekkel. A kötelező felelősségbiztosítási szerződés értelmében a biztosítási díjért a biztosító – szintén kötelezően – vállalja, hogy helyt áll azokért a károkért, amelyeket az ügyfele okozott. A felelősségbiztosítás kötelezővé tétele tehát nem csak a kárért felelős személy érdekei védelmében történt, hanem azért is, hogy megtérüljenek a vétlen fél életében, egészségében és vagyonában keletkező károk, hogy biztosítva legyen a kártérítés fedezete.

A biztosítási piac számos kockázatot rejt magában. E piac és szereplői működését ezért az állam részletesen szabályozza, aminek célja a piaci szereplők, végső soron az ügyfelek érdekeinek, biztonságának védelme. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét a többi között ennek érvényesülése, betarttatása érdekében hozták létre.

Az ombudsman szerint különös jelentősége van a piac szabályozásának és állami felügyeletének az olyan szolgáltatások esetében, amelyek igénybe vételét az állam kötelezővé teszi. Az államnak kell gondoskodnia arról, hogy az érintettek valóban élhessenek a nekik előírt szolgáltatással és a szolgáltató hibájából őket kár ne érje. Sérült tehát a jogbiztonság, amikor az állam, illetve a képviseletében eljáró Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete nem biztosította, hogy a csődhelyzetbe került MÁV Általános Biztosító Egyesület helyt álljon az ügyfelei által okozott károkért, azaz nem nyújtotta a vállalt biztosítási szolgáltatást.

Alapjogi szempontból a biztos probléma lényegét abban látja, hogy a piac felügyeletéért felelős PSZÁF nem tudta előre felmérni és megakadályozni egy piaci szereplő csődjét. Ennek következtében annak sok ügyfele – annak ellenére, hogy kifizette a kötelező biztosítás díját – kénytelen volt helytállni az általa okozott kárért, számos vétlen károsult pedig nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudta a érvényesíteni igényét a károkozóval szemben.