Az Alkotmánybíróság hétfőn foglalkozik az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 63. § (2) bekezdése hivatkozott szövegrésze alkotmányosságával.

Szó lesz az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 49. § (3) és (5) bekezdéseinek, valamint 52. § (1) bekezdése „a változás tulajdoni lapon történ átvezetése után” szövegrészének alkotmányosságáról.

Megkérdőjelezték az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdés c) pontjának alkotmányosságát.

Az alkotmánybírák elé kerül a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénynek az örökléshez való joggal kapcsolatos egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Megvizsgálják a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 41. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

A testület folytatja a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló, az Országgyűlés 2008. december 15-i ülésnapján elfogadott törvény alkotmányossági felülvizsgálatát. A köztársasági elnök 2009. január 5-én küldte meg véleményezésre a jogszabályt az Alkotmánybíróságnak.

Napirendre kerül a Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (II. 26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 59/2007. (12. 15.) önkormányzati rendelet alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet az Alkotmánybíróság elnökének döntése alapján tárgyalja a teljes ülés.

Megkezdik az Országgyűlés alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága által benyújtott, a vizsgálóbizottságok létrehozásával kapcsolatos alkotmányértelmezési indítvány vizsgálatát.

Egy indítványozó megkérd jelezte az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/C. (4) bekezdése alkotmányosságát. Határozattervezet készült a Pest Megyei Bíróság 7.K.27.019/20034. számú perújítási eljárás jogszerűtlenségének vizsgálata tárgyában.

Megvitatják a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 5. P. 20 462/2008/6/II. számú, valamint a Debreceni Ítél tábla Pf. II. 20.437/2008/2. számú végzéseinek alkotmányosságát.

Megtámadták az állatok védelméről és kíméletér l szóló 1998. évi XXVIII. törvény 23. § (1) és (2) bekezdéseinek alkotmányosságát.

Kedden lesz napirenden a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 41. § (1) bekezdésének „kizárólag” szövegrészének alkotmányosságát elemző határozattervezet.

Másodszor tárgyalnak a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát kifogásoló indítványokról.

Szóba kerül az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2. § (3) bekezdésének második mondatának, valamint az e törvény módosításáról szóló 2007. évi CXIX. törvény egészének és 2. §-ának alkotmányossági vizsgálata.

Megbeszélik az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 40. §-ának, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf.28.378/2004/10. sz. jogerős végzésében alkalmazott, a bírósági eljárásban a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdésének, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 70. § hivatkozott szövegrészének alkotmányosságát.

Megkérdőjelezték a katasztrófavédelemmel összefügg egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi XCVI. törvény egészének, illetőleg 3., 4., 6., 13. és 14. §-ának alkotmányosságát.

Egy indítványozó a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény 29. § (1) és (3) bekezdésének normakontrollját kezdeményezte.

Napirendre veszik a Legfelsőbb Bíróság elnökének az Alkotmány értelmezésére vonatkozó indítványát.

Végzéstervezet készült a Büntet törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 1996. augusztus 15. és 2005. augusztus 31. között hatályban volt 280. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

A keddi teljes ülés végén további három végzéstervezetről is tárgyalnak.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján