2009 áprilisára az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (ISZKI) vizsgálólaboratóriumai – közel 30 millió forint uniós forrás felhasználásával – akkreditációs tanúsítványt szereztek. Ez azért jelentős a hazai igazságügyi szakértésben, mert a jövőben egyes kiemelt vizsgálatokban minősített szakértői véleményadás segíti az igazságszolgáltatást.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (ISZKI) az ország 12 helyén működtet olyan intézetet, amelyek évente mintegy 70.000 ügyben készítenek a bíróságok, vagy a rendőrség felkérésére szakvéleményeket. Az intézetek az igazságszolgáltatás számára legfontosabb tudományterületeken tevékenykednek, így készítenek orvos és elmeorvos szakértői, ingatlanszakértői, műszaki- és könyvszakértői véleményeket, de állást foglalnak például közlekedési balesetek körülményeivel kapcsolatban is, mind polgári, mind büntető ügyekben.

Az ISZKI szakértői hálózatában működő hat vizsgálólaboratórium 2009. áprilisától – egyedüliként az országban – akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik, ami garantálja a magas színvonalú, nemzetközi mércének is megfelelő vizsgálatokat és véleményeket. A hat akkreditált ISZKI laboratórium:

  • a Budapesti Orvosszakértői Intézet DNS Laboratóriuma,
  • a budapesti Országos Toxikológiai Intézet Kábítószer Analitikai Osztálya,
  • véralkohol laboratóriumok a Győri, Miskolci, Szolnoki és Veszprémi Intézetekben.

Ezekben a laboratóriumokban végzett szakértői vizsgálatok olyan ügyek megítéléséhez szükségesek, mint a vitás apasági kérdések eldöntése (ez évente kb. 700-800 személy vizsgálatát jelenti), a kábítószer fogyasztás és befolyásoltság megállapítása (évente mintegy 6.000 ügyben), valamint az alkoholfogyasztás bizonyítása vagy kizárása (évi több mint 20.000 ügyben).

Az akkreditálás olyan külső auditot jelent, mely vizsgálja és igazolja, hogy egy laboratórium a független szakmai akkreditáló szervezet által meghatározott működési standardoknak megfelelően képes a szolgáltatást nyújtani. A minőségirányítási alapelvek meghatározzák azokat a követelményeket, amelyeket mind a laboratóriumoknak mind az ott dolgozó szakértőknek teljesíteniük kell. A laborok ennek alapján garantálják a vizsgálatok adatainak minőségét és integritását, valamint igazolják a laboratóriumok és a szakértői tevékenységet végző személyek adekvát kompetenciáját.

Az akkreditációs eljárást Magyarországnak az Európai Unióhoz történt csatlakozás után kiírt átmeneti támogatás nyertes pályázata révén 2005-ben indította el az ISZKI, a szükséges önrészt az akkori Igazságügyi Minisztérium biztosította. Az akkreditálás területét és érvényességi idejét a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) okiratai tartalmazzák, melyek a www.iszki.hu honlapon megtekinthetők.