A Parlament és a Tanács három alapvető kérdésben nem tudott kompromisszumra jutni: a kimaradás (opt-out), az ügyeleti idő és a több szerződéssel rendelkezők ügyében. Ez az első alkalom, hogy nem sikerült egyezségre jutni az egyeztetési szakaszban, amióta az együttdöntési eljárást jelentősen kiterjesztő Amszterdami Szerződés életbe lépett.

A döntéshozatali eljárás ezen szakaszában létrejövő Egyeztető Bizottság – melybe a Parlament és a Tanács delegál tagokat – úgy határozott, hogy nem lehetséges egyezségre jutni. Ezt a döntést a parlamenti delegáció nagy többséggel támogatta. A fő buktató az opt-out volt.

 

Az irányelvben foglaltaktól való eltérés (opt-out) volt a legnagyobb ellentét, a Tanács nem fogadta el a képviselők azon javaslatait, amelyek korlátozták volna a tagállamok jogát az opt-outra.

Az Európai Bíróság ítéletei alapján az ügyeleti időt munkaidőnek kell tekinteni. Ezen álláspontot erősítette meg az Európai Parlament is 2008. december 17-ei szavazásával. A képviselők a Bizottság és a Tanács javaslatait a bírósági döntésekhez képesti visszalépésnek értékelték.

Nem született érdemi megállapodás a több szerződéssel rendelkezők kérdésében sem. Az európai képviselők szerint azon dolgozóknál, akiknek több munkaszerződésük is van, a munkaidőt dolgozónként és nem szerződésenként kellene számolni.

Következő lépések

Ez az első eset, hogy nem született egyezség az egyeztetési eljárás keretében az együttdöntési eljárást jelentősen kiterjesztő Amszterdami Szerződés hatályba lépése óta. A jövő heti plenáris ülésen Mechtild Rothe alelnök nyilatkozatot tesz, melyet egy vita követ majd (2009. május 4-én, hétfőn).

Mivel nem született egyezség, a jelenlegi irányelv érvényben marad. A Bizottság megszövegezhet egy teljesen új javaslatot is, azonban egy ilyen új jogszabálynak ugyanúgy figyelembe kellene vennie az Európai Bíróság ügyeleti időről szóló ítéleteit.