Ne érhesse hátrány a gépjármű eladóját, ha a vevő nem jelenti be a vásárlás tényét. Ezt javasolja jogszabályban is rögzíteni az állampolgári jogok biztosa. Ha ugyanis az új tulajdonos nem tesz eleget a bejelentési kötelességének, helyette ma az eladó kapja a büntetéseket, bírságokat.

A jelenlegi szabályozás szerint a gépjárművek adásvételét, a tulajdonosváltozást a hatóságnál (az Okmányirodában) mind az eladónak, mind a vevőnek be kell jelentenie. Ha azonban a vevő, a gépjármű új tulajdonosa a jogszabályban előírt határidőn belül nem jelenti be a hatóságnál a tulajdonjog változását, a gépjármű a nyilvántartásban továbbra is a régi tulajdonos nevén szerepel.

Ez problémát okozhat egyebek között a parkolási díjak, pótdíjak kivetésekor – amint ez a vizsgált panasz esetében is történt –, hiszen a parkolási társaságok a gépjármű-nyilvántartás alapján a korábbi tulajdonosnak küldik ki a pótdíjfizetési felszólításokat. Ugyanez a helyzet a gépjárműadó fizetés kapcsán is. A vizsgálatban az ombudsman megállapította, hogy a szabályozás hiánya a jogállamiság elvével, valamint a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot okoz.

Szabó Máté ezért javasolta az Országgyűlésnek és az igazságügyi és rendészeti miniszternek, intézkedjenek annak érdekében, hogy ne érhesse kár az eladót, azaz a megváltozott tulajdoni viszonyokat akkor is vezessék át a nyilvántartásban, ha a gépjármű vevője nem tesz eleget a jogszabályban foglalt bejelentési kötelezettségének.