Alkotmányellenes a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény – mondta ki az Alkotmánybíróság (Ab) kedden.

A parlament által december 15-én elfogadott törvényt aláírás előtt küldte meg előzetes normakontroll céljából Sólyom László köztársasági elnök az Alkotmánybíróságnak.

Az Ab határozata szerint elfogadható a távoltartás intézménye, alkalmazását szükségessé teheti az a cél, hogy megvédjék a családon belüli erőszak áldozatainak testi-lelki épségét, méltóságát. Ugyanakkor a testület szerint a távoltartás korlátozza az érintett személyi szabadságát, mozgását, ezért e jogintézmény bevezetéséhez garanciális szabályok is szükségesek.

A törvényben az erőszak fogalma részben túl széles, részben értelmezhetetlen, és azzal nincsenek arányban a lehetséges rendőrségi, bírósági intézkedések, továbbá a hozzátartozó fogalma is lehetőséget ad visszaélésekre, ezért alkotmányellenes a távoltartásról szóló törvény – állapította meg az Alkotmánybíróság.

Az Ab által kifogásolt megfogalmazások között szerepel többek között a törvénynek az a rendelkezése, mely szerint “hozzátartozók közötti erőszaknak minősül (…) a szexuális önrendelkezéshez való jogot (…) veszélyeztető (…) mulasztás”. Továbbá azt a megfogalmazást is alkotmányellenesnek találta a testület, hogy “a törvény alkalmazásában hozzátartozónak kell tekinteni az (…) együttélés nélkül, bensőséges kapcsolatban álló személyt e kapcsolat fennállása alatt vagy után”.

Az alkotmányellenesnek talált törvény többek között tartalmazza a rendőrség által közigazgatási eljárásban elrendelhető, 72 órás ideiglenes megelőző távoltartást és a polgári eljárásban a bíróság által elrendelhető, legfeljebb 30 napos megelőző távoltartást.

Különvéleményt két alkotmánybíró fogalmazott meg. Bragyova András a testület többségével szemben úgy vélekedett, hogy a távoltartási törvény esetében aligha kerülhető el határozatlan jogfogalmak alkalmazása. “Ha – mint a többséggel együtt én is – elfogadjuk a távoltartás intézményének szükségességét, nehéz elvárni, hogy a szabályozás ne tartalmazzon a jogalkalmazó mérlegelési lehetőségét eléggé tággá tevő határozatlan jogfogalmakat. Ez abból fakad, hogy a távoltartási törvény veszélyek megelőzéséről szóló szabály” – tette hozzá.

Kiss László alkotmánybíró pedig különvéleményében azt az álláspontját rögzítette: mind a hatósági, mind pedig a bírói jogalkalmazás képes a törvény által definiált és az indítványban kifogásolt fogalmakat értelmezni, alkalmazni, azok – rövidebb-hosszabb – idő eltelte után nem okozhatnak jogbiztonsági problémákat.