Magyarországnak 2009 végéig kell a jogrendszerébe beillesztenie azt az Európai Unió (EU) által 2006-ban elfogadott irányelvet, amelynek az a célja hogy a tagszövetség polgárai szabadon gyakorolhassák szakmájukat az unió egész területén – mondta Avarkeszi Dezső az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitáját felvezető expozéjában.

Az igazságügyi államtitkár elmondta, hogy a törvényjavaslat kifejezetten az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó szakmákra vonatkozik.

Közölte, hogy a törvényjavaslat alapvető célja a tárgyalt irányelv átültetése az ügyvédi, a polgárjogi közvetítői, az igazságügyi szakértői és jogi segítői tevékenység szabályaiba.

Elmondta, hogy a javaslat azzal, hogy az említett szakmák gyakorlásához kapcsolódó indokolatlan adminisztratív terheket a lehető legkisebbre csökkenti, a felesleges és indokolatlan bürokratikus korlátok felszámolásával jobb szolgáltatást nyújt.

Közölte: az irányelv átültetése érdekében a javaslat lehetőséget biztosít a szolgáltatóknak arra, hogy az engedélyezést és a különböző hatósági ügyeket elektronikusan, ugyanazon az internetes felületen tudják elintézni.

Avarkeszi Dezső elmondta, hogy csökken a benyújtandó iratok száma és érvényesül az az elv, hogy a más hatóságnál rendelkezésre álló adatokat az ügyfeleknek nem kell csatolniuk, miközben majdnem minden változást el tudnak intézni elektronikusan.

Az államtitkár elmondta, hogy 2008 január 1-jétől a polgári peres és nemperes, illetve a büntetőjogi eljárásokban kialakított jogi segítségnyújtási rendszer egyszerűbb és gyorsabb működtetése érdekében a törvényjavaslat pontosítja a bíróságok, a jogi segítségnyújtó szolgálatok és a jogi segítők egymás felé fennálló tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségének szabályait.