Az Országos Választási Bizottságnak (OVB) több feladata is van a június 7-i európai parlamenti (EP) választással összefüggésben: egyebek között dönt a listák és az azokon szereplő jelöltek, valamint a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételéről, kisorsolja a listák sorszámát, jóváhagyja a szavazólap adattartalmát.

Az Országos Választási Bizottság független, kizárólag a törvénynek alárendelt szerv, amelynek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A választási bizottság működésének tartama alatt hatóságnak, a tagja pedig hivatalos személynek minősül.

Az OVB általános feladata, hogy állásfoglalást ad ki a választással kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezéséért és az egységes joggyakorlat kialakításáért, és megállapítja a választás országosan összesített eredményét. Ezen kívül dönt a külképviseleti választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogásról, dönt a területi választási bizottság határozata elleni fellebbezésről. Ha törvénysértés jut a tudomására, akkor kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését.

Az OVB-nek az európai parlamenti (EP) választáson további feladatai is vannak: dönt a listák és az azokon szereplő jelöltek, valamint a jelölő szervezetek nyilvántartásba vételéről, kisorsolja a listák sorszámát, jóváhagyja a szavazólap adattartalmát.

A testület feladata a külképviseleteken leadott szavazatok összeszámlálása és a külképviseleti szavazás eredményének megállapítása. Megállapítja, hogy mely jelölő szervezetek listái érték el a törvényben meghatározott ötszázalékos szavazathatárt, mert csak ezen listák jelöltjei juthatnak mandátumhoz.

Az OVB azt is megállapítja, hogy a listák jelöltjei közül kik szereztek mandátumot, majd kiadja a mandátumot szerző képviselőknek a megbízólevelet. Az OVB a választást követően beszámol az Országgyűlésnek az EP-választásról.

A jelenlegi, még 2006-ban, az országgyűlési választás előtt megválasztott OVB-nek öt, az Országgyűlés által választott tagja van, megbízatásuk a következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. A bizottságba a parlamenti frakciók is egy-egy delegáltat küldhetnek.

Az EP-választáson a listát állító pártok jogosultak arra, hogy az OVB-be egy-egy tagot delegáljanak. A megbízott tagot a lista jogerős nyilvántartásba vételét követően, de legkésőbb május 29-én 16 óráig lehet bejelenteni az OVB elnökénél. A közös listát állító pártok közösen egy tagot bízhatnak meg azzal, hogy a testületben képviselje őket.

A párt által megbízott választási bizottsági tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a választott tagokéval. Így a megbízott tag nemcsak figyelemmel kíséri a választási bizottság munkáját, hanem tevékenyen részt vesz abban, a testület rendelkezésére álló valamennyi információt megismerheti. A tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat azonban sem az őt megbízó pártnak, sem másnak nem adhatja ki.

A választás állami költségvetéséből nem jár tiszteletdíj a megbízott tagoknak, a párt azonban díjazásban részesítheti az általa megbízott tagot.