Az Európai Bíróság C‑531/07. számú ügyben hozott ítélete szerint közösségi joggal ellentétes a könyvek árának rögzítésére vonatkozó osztrák szabályozáshoz hasonló szabályozás.

A Bíróság C‑531/07. sz. ügyben hozott ítélete – Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft kontra LIBRO Handelsgesellschaft mbH:

A német nyelvű könyvek importőrei számára annak megtiltása, hogy a kiadó által a kiadó államra nézve rögzített vagy javasolt fogyasztói árnál alacsonyabb árat állapítsanak meg, az áruk szabad mozgásával szembeni, nem igazolható akadálynak minősül.

A német nyelvű könyvek árának rögzítéséről szóló osztrák szabályozás előírja, hogy a kiadó vagy importőr köteles megállapítani és közzétenni a fogyasztói árat, valamint azt, hogy az importőr a kiadó által a kiadó államra nézve megállapított vagy javasolt fogyasztói árnál alacsonyabb árat – a benne foglalt hozzáadottérték-adó levonása mellett – nem állapíthat meg.

E szabályozás felhatalmazza a Fachverband der Buch- und Medienwirtschaftot (a könyv- és médiagazdaságért felelős szakszövetség) olyan fogyasztói árak közzétételére, amelyek a német nyelvű könyvek Ausztriában történő értékesítésekor a kereskedőkre nézve kötelezőek.

A LIBRO Handelsgesellschaft mbH Ausztriában 219 fióküzletet üzemeltet, az általa értékesített könyvek 80 %‑a külföldről érkezik.

A LIBRO 2006 augusztusától Németországban kiadott könyveket a Németországban alkalmazott árakat alapul véve az osztrák területre megállapított legalacsonyabb ár alatt igyekezett Ausztriában a végső fogyasztók részére értékesíteni.

A Fachverband ideiglenes intézkedés iránti kérelemmel fordult az illetékes osztrák bírósághoz, kérve a LIBRO kötelezését az ilyen hirdetések közzétételétől való tartózkodásra. Az elsőfokú bíróság helyt adott e kérelemnek, megállapítva, hogy még ha az osztrák árrögzítési rendszer az áruk szabad mozgása korlátozásának minősül is, azt „kulturális okok és a médiumok sokszínűsége megőrzésének szükségessége igazolják”. E határozatot a fellebbviteli bíróság jóváhagyta.

A LIBRO vitatta a fellebbviteli bíróság ítéletét az Oberster Gerichtshof előtt, amely a Bírósághoz fordult az importált könyvek áráról szóló osztrák szabályozás közösségi joggal való összhangjára vonatkozó kérdéseivel.

E tekintetben a Bíróság mindenekelőtt emlékeztet arra, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat értelmében a tagállamok minden olyan kereskedelmi szabályozását, amely akadályozhatja a Közösségen belüli kereskedelmet, mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedésnek kell tekinteni. Ugyanakkor a más tagállamokból származó termékek értékesítésének egyes módjait korlátozó vagy megtiltó nemzeti jogszabályok nem minősülhetnek e kereskedelem akadályának, amennyiben e jogszabályok minden olyan érintett gazdasági szereplőre vonatkoznak, akik az adott állam területén tevékenykednek, és amennyiben ugyanúgy érintik a nemzeti termékek és a más tagállamokból származó termékek forgalmazását.

A jelen esetben a Bíróság megállapítja, hogy noha az osztrák szabályozás a könyvek értékesítésének módjára vonatkozik, e szabályozás azáltal, hogy előírja az importőrök számára, hogy áraikat ne rögzítsék a kiadó államban alkalmazott árnál alacsonyabban, nem azonos hatással van a belföldi könyvek értékesítésére és a más tagállamból származó könyvek értékesítésére.

A szóban forgó szabályozás ugyanis a más tagállamokból származó német nyelvű könyvekre nézve a belföldi könyvekhez képest kedvezőtlenebb bánásmódot ír elő, mivel megakadályozza az osztrák importőröket és a külföldi kiadókat abban, hogy az importpiac jellegzetességeinek megfelelő minimális kiskereskedelmi árat határozzanak meg, miközben az osztrák kiadók saját termékeikre nézve a nemzeti piacon saját maguk szabadon állapíthatják meg a legalacsonyabb kiskereskedelmi árat.

Az ilyen szabályozás tehát az áruk szabad mozgása korlátozásának minősül.

A Bíróság azt is kimondja, hogy e korlátozás nem igazolt. A Bíróság többek között hangsúlyozza, hogy a könyvek mint kulturális javak védelme felfogható az áruk szabad mozgását korlátozó intézkedések igazolására alkalmas közérdeken alapuló feltétlenül érvényesítendő követelményként, feltéve, hogy az ilyen intézkedés alkalmas a kitűzött cél elérésére, és nem megy túl az annak megvalósításához szükséges mértéken. Márpedig a jelen esetben a könyvek mint kulturális javak védelmének célja megvalósítható az importőröket kevésbé korlátozó intézkedések révén is, például lehetővé téve számukra vagy a külföldi kiadó számára, hogy az osztrák piacon az e piac jellegzetességeit tekintetbe vevő eladási árat állapítsanak meg.

Következésképpen a Bíróság kimondja, hogy az osztrák szabályozás, amely megtiltja a német nyelvű könyvek importőrei számára, hogy a kiadó által a kiadó államra nézve rögzített vagy javasolt fogyasztói árnál alacsonyabb árat állapítsanak meg, az áruk szabad mozgásával szembeni, a közösségi jog értelmében nem igazolható akadálynak minősül.