A Magyar Közlöny 2009/63. számában megjelent az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009 (V. 8.) Korm. rendelet.

A Kormány új rendelete meghatározza az ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerző alkotása (árva mű) esetén azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén, kérelemre felhasználási engedély adható, és rendelkezik a felhasználási engedély további szabályairól is. Az MSZH Szerzői Jogi Osztálya hatósági eljárásokat folytat le, amely eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj mértéke:

  • 102 500 Ft, kivéve olyan felhasználás engedélyezésére irányuló kérelem esetében, amely sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés illetve jövedelemfokozás célját, ebben az esetben a díj 40 000 Ft,
  • 92 500 Ft, ha a kérelmet az MSZH által rendszeresített formanyomtatványon nyújtják be, kivéve, ha a formanyomtatványon benyújtott kérelem olyan felhasználás engedélyezésére irányul, amely sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálja jövedelemszerzés illetve jövedelemfokozás célját; ebben az esetben a díj 30 000 Ft,
  • a felhasználási engedély visszavonására irányuló kérelem díja 10 500 Ft.

A Korm. rendelet 2009. május 16-án lépett hatályba, kivéve az elektronikus úton benyújtható, kedvezményes díjszabású kérelem benyújtásának lehetőségéről szóló rendelkezést, mely 2009. október 1-jétől hatályos.

Az MSZH által rendszeresített formanyomtatvány és Tájékoztató (Általános tudnivalók) megtekinthető illetve letölthető az MSZH hivatalos honlapjáról.