A pénzforgalmi szolgáltatások egységes európai szabályozásának magyarországi átültetése hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország még jobban ki tudja használni az egységes európai belső piac előnyeit – mondta Katona Tamás, a Pénzügyminisztérium szakállamtitkára a pénzforgalmi szolgáltatások szabályozását érintő két törvény általános vitája előtti expozéjában kedden a parlamentben.

Katona Tamás elmondta: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény pénzforgalmi intézményekkel és szolgáltatással összefüggő törvény módosítása a 2007/64/EK európai uniós irányelv magyar jogrendbe történő átültetését jelenti. Az irányelv célja, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás területén egységes jogi szabályozást hozzon létre az Európai Unióban, s ezáltal nagyobb stabilitást, biztonságot teremtsen ebben a piaci szegmensben.

A szakállamtitkár elmondta: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényjavaslat kiemelt védelmet biztosít a szolgáltatást igénybe vevőnek. Ennek érdekében a szolgáltatót részletes ügyfél-tájékoztatásra kötelezi, és szigorú rendelkezések vonatkoznak a szerződés szolgáltató általi egyoldalú módosítására is. Szintén kiköti, hogy fizetési műveletek végrehajtására csak akkor kerülhet sor, ha a fizető fél azt jóváhagyta, kivéve, ha hatósági aktus – például bírósági végzés – kötelezi a fizetőt.

A hitelintézeti törvény módosítása meghatározza a pénzforgalmi intézményekre vonatkozó külön szabályokat – mondta Katona Tamás. A szakállamtitkár kiemelte, a szabályozás megkönnyíti a szolgáltatók piacra lépését, ugyanakkor fontos szervezeti, személyi és prudenciális garanciákat követel meg, s a piacra lépéshez természetesen szükséges a PSZÁF engedélye is. A törvény ezenkívül meghatározott szavatoló tőkét ír elő a stabil működés biztosításához.

Katona Tamás kifejtette, az ügyfelek pénzének védelme érdekében a hitelintézeti törvény módosítása kiköti, hogy a pénzforgalmi intézmények nem gyűjthetnek betéteket, az ügyfelek pénzével sajátjukként nem rendelkezhetnek, azt saját pénzüktől elkülönülten kell nyilvántartaniuk.

A szakállamtitkár úgy vélte, hogy – noha az irányelv átültetésének határideje csak 2009. november 1-je – célszerű lenne még a jelenlegi parlamenti ülésszakon elfogadni a törvényeket, hogy a piaci szereplőknek legyen elegendő idejük felkészülni a változtatásokra.