Az Európai Bizottság megbízásából készített független tanulmány szerint az európai csatornák főműsoridejének közel háromnegyedét európai alkotások teszik ki. Az erre vonatkozó szabályokat, amelyek az európai alkotások széles körű terjesztésének biztosítását szolgálják, 2007-ben kiegészítették az új médiákra vonatkozó rendelkezésekkel, amelyeket a tagállamoknak 2009 decembere előtt alkalmazniuk kell (IP/08/2032).

Az Európában készült filmek és tv-adások továbbra is vonzzák az európai nézőket. Ígéretes, hogy az európai alkotások az új médiákban – például a lekérhető videofilmek között – is jelen vannak, az új uniós audiovizuális szabályok tiszteletben tartásának ugyanakkor ezen a területen különös figyelmet kell szentelnünk – áll a Bizottság közleményében.

„Örömmel tölt el, hogy a nézők érdeklődnek az európai alkotások iránt. Ebből látszik, hogy az Európai Unió audiovizuális politikája által is támogatott európai sokszínűség a legtöbb európai szemében érték” – mondta Jacques Barrot, az Európai Bizottság alelnöke, aki jelenleg egyúttal az információs társadalomért és médiáért felelős biztosi posztot is betölti. „Meggyőződésem azonban, hogy van mód további eredmények elérésére, és európai alkotásainkat képesek leszünk még szélesebb körben terjeszteni. Különösen a lekérhető szolgáltatásokban rejlő lehetőségeket kell megragadnunk ahhoz, hogy egész Európában ösztönözzük a helyi és európai tartalmak terjesztését, és ezáltal elősegítsük a kulturális sokszínűséget, valamint támogassuk a független produkciókat.”

A múlt héten közzétett tanulmány első alkalommal méri fel, hogy a nézők mennyi időt töltenek európai programok megtekintésével. A korábbi felmérések csak e programoknak az összes műsorhoz viszonyított arányára vonatkozott. A mostani tanulmányból kiderül, hogy az európai, valamint a független készítésű európai adások és filmek nagy népszerűségnek örvendenek. 2007-ben a műsoridő 74%-ában – sőt, este hat és tizenegy óra között 75,5%-ában – néztek európai adást vagy filmet, az európai független alkotások megtekintésére pedig az Európai Unió polgárai televíziózással töltött idejük 33,4%-át szentelték.

A tévécsatornák által nyújtott lekérhető videószolgáltatások többsége szinte kizárólag európai tartalmakat kínál: a megkérdezett csatornák 90% -a állította, hogy lekérhető videóválasztékuk több mint 75%-ban tartalmaz európai filmeket. Ugyanakkor a független lekérhetővideó-szolgáltatók lényegesen kevésbé támogatják az európai produkciókat: 25%-uk számolt be arról, hogy műsoridejük kevesebb, mint 25%-ában kínálnak európai alkotásokat. A kulturális szempontból sokszínű audiovizuális tartalmak támogatása érdekében fontos tehát figyelemmel kísérni a lekérhető videofilmek kínálatának alakulását az Európai Unióban.

A televíziós csatornákat és a kapcsolódó szolgáltatásokat felölelő, egész Európára kiterjedő reprezentatív mintán alapuló tanulmány az Európai Bizottság felkérésére készült annak megállapítására, hogy a megvizsgált 30 államban a tévécsatornák és a lekérhető szolgáltatások szintjén az uniós audiovizuális szabályoknak megfelelően megvalósul-e az európai alkotások támogatása (MEMO/08/803). A tanulmány értékelési módszereket is javasol annak megállapításához, hogy a lekérhető videószolgáltatások mennyi teret szentelnek, illetve milyen nagyságrendben juttatnak beruházásokat az európai tartalmaknak. Végezetül pedig a tagállamokat és a lekérhető szolgáltatások által érintett piaci szereplőket olyan iránymutatások kidolgozására ösztönzi, amelyekkel meg lehet állapítani az európai készítésű tartalmak nagyságrendjét a lekérhető szolgáltatások körében.

Háttér

A „határok nélküli televíziózásról” szóló 1989. évi irányelv értelmében az európai televíziós műsorszolgáltatóknak műsoridejük túlnyomó részét európai alkotásoknak kell szentelniük, a független európai produkcióknak pedig ezen időből vagy a műsorszolgáltatók műsorkészítési költségvetéséből legalább 10%-ot kell kitenniük. Ezen irányelv hatályát 2007-ben a „audiovizuális médiaszolgáltatásokról” szóló irányelv kiterjesztette a lekérhető szolgáltatásokra is. Az új irányelvvel összhangban a tagállamok gondoskodnak arról, hogy az audiovizuális médiaszolgáltatók által biztosított lekérhető szolgáltatások – az erre alkalmas eszközökkel és körben – előnyben részesítsék az európai alkotások előállítását és az ilyen alkotásokhoz való hozzáférést. Ez többféleképpen is megvalósítható, például az európai alkotások készítésébe és jogainak megszerzésébe való beruházással vagy egy olyan arányszám meghatározásával, amellyel biztosítható, hogy a lekérhető videofilmek kínálatában ezen alkotások megfelelő, illetve döntő arányban szerepeljenek (MEMO/08/803).

A múlt héten közzétett független tanulmány külső dimenzióját adja a Bizottság azon kétévenként közreadott jelentésének, amely a tagállamok által rendelkezésre bocsátott információk alapján az említett kötelezettségek tiszteletben tartásáról szól. A tanulmányt a Bizottság megbízásából az Attentional Limited, az Oliver & Ohlbaum Associés, a Ramboll Management és a Headway International készítette. A Bizottság legutóbbi ilyen témájú jelentése, amely a 2005–2006-os időszakra vonatkozik, 2008 júliusában jelent meg (IP/08/1207). A következő, 2007–2008-as időszakot felölelő jelentést a Bizottság 2010-ben teszi közzé.

A tanulmány megtalálható az alábbi internetcímen:

http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm#eurworks