Folyamatosan érkeznek a panaszok az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesülethez (OFE) a Penny Market „13. születésnapjára” meghirdetett akciójával kapcsolatban.

Az egyes helyszíneken kialakult áldatlan állapotok mellett a fogyasztók elsősorban azt kifogásolják, hogy a meghirdetett akciós termékek az akció ideje alatt (bizonyos esetekben már az akció kezdetén vagy az után néhány perccel) nem voltak kaphatóak. A panaszosok többsége arra is kitér, hogy az üzletláncnak ez már nem az első ilyen akciója.

 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. Törvény (Fttv.) 6§ (1) c) pont értelmében: „megtévesztőnek minősül az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót többek között az áru, szolgáltatás ára vagy díja, az ár illetve díj megállapításának módja, különleges árkedvezmény vagy árelőny megléte tekintetében, és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg”.

 

Mindezek alapján az OFE álláspontja szerint „13. születésnapi” akciójával a Penny Market tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg, amikor a meghirdetett időpontban az akciós termékek nem vagy csak rövid ideig voltak kaphatóak az adott üzletekben.