A Magyar Közlöny 2009/75. számában megjelent a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról szóló 15/2009. (VI. 3.) IRM rendelet.

A rendelet értelmében 2009. június 11-től módosult a szabadalmi oltalom fenntartásáért fizetendő díjak összege, a védjegybejelentésért és a védjegyoltalom megújítására irányuló kérelemért pedig az alapdíjon felül további díjat nem az egynél, hanem a háromnál több osztályba tartozó árujegyzék esetén kell majd fizetni. Ez utóbbi szabály irányadó az együttes és a tanúsító védjegyek esetében is.