Az OlT 2009. évi 1. számú ajánlásának megfelelően a Fővárosi Bíróságon és szervezeti egységeiben a Pp. hatálya alá tartozó eljárásokban a nyári törvénykezési szünet, valamint a Be. hatálya alá tartozó eljárásokban a nyári tárgyalás nélküli időszak 2009. július 15. napjától 2009. augusztus 20. napjáig tart.

A Bjt. 38/A. §-ában foglaltak szerint a Bíróságok Napja 2009. július 15. napja (szerda), valamint a 16/2008. (IX.26.) SZMM rendelet alapján 2009. augusztus 21. napja (péntek) munkaszüneti nap.

A Pp., valamint a Be. hatálya alá tartozó eljárásokban a téli tárgyalás nélküli időszak 2009. december 19. napjától 2009. december 31. napjáig tart.

A Pp. 104/A. § (1) bekezdésében foglaltak nem zárják ki, hogy a törvénykezési szünet alatt a bíróság tárgyalást tartson, illetve, hogy erre az időszakra tárgyalási határnapot tűzzön ki, azonban ez az időszak a napokban meghatározott határidőkbe nem számít bele. Figyelemmel kell viszont lenni a Pp. 104. § (2) bekezdésében foglaltakra, miután bizonyos esetkörben – így azokban az ügyekben, ahol a bíróság soron kívül jár el, a végrehajtási perekben, valamint az előzetes bizonyítás során – a határidő számításának általános szabályait kell alkalmazni.

A decemberi törvénykezési szünet esetében annyiban eltérő a helyzet a fenti esetkörtől, hogy a Pp. szabályai erre az időszakra vonatkozóan nem rendelkeznek törvénykezési szünetről. Ebből következően a határidők számítása az általános szabályoknak megfelelően alakul.

Amennyiben a bíró a nyári törvénykezési szünetben tárgyalást tűzött ki és a felek sem jelezték az akadályoztatásukat, akkor a tárgyalás joghatályosan megtartható, így az eljárásban résztvevő személyek megjelenési kötelezettsége ebben az esetben továbbra is fennáll, és nem szolgál kimentési okként a törvénykezési szünet ténye.

Tekintettel egyrészt arra, hogy a bírák egy jelentős része nem rendelkezik a Bjt. alapján a nyári és a téli tárgyalás nélküli időszak teljes tárgyalásmentességéhez elegendő mennyiségű szabadsággal, – másrészt figyelembe véve néhány egyéb kiemelt ügyet – számítani kell arra, hogy egész július hónapban tárgyalás kitűzésére és érdemi tárgyalás megtartására sor kerülhet.

Fenti tájékoztatást elektronikus formában a Fővárosi Bíróság honlapján megtalálható.