A kormány július 1-jével felfüggeszti a lakástámogatások jelenlegi rendszerét. Ezzel egy időben július 1-jén előterjesztést nyújt be egy újabb, célzottabb lakástámogatási rendszer kiépítésére – álla a Kormányszóvivői Iroda közleményében.

A közlemény szerint a lakástámogatások felfüggesztésének indoka a költségvetési kiadások csökkentése. A gazdasági világválság miatt a rendelkezésre álló forrásokat a kormány a válság enyhítését közvetlenül szolgáló célokra kívánja fordítani. Ilyen cél a munkahelyek megtartása és új munkahelyek teremtése, vagy éppen a gazdaság élénkítése. Ugyanakkor a kormány célja, hogy egy olcsóbb, célzottabb új lakástámogatási rendszert vezessen be 2009. október 1-jétől.

A jelenlegi lakástámogatási rendszer 2009. július 1-jétől való felfüggesztése nem vonatkozik azokra, akik 2009. június 30-ig nyújtják be az igénylésüket, vagy már jelenleg is részesülnek valamilyen típusú lakástámogatásban. Ők továbbra is meg fogják kapni a támogatást.

A lakástámogatási rendszer felfüggesztése – a kormány szerint – jelentősen mérsékli a költségvetés kiadásait. Az intézkedésekkel elérhető költségvetési megtakarítás 2009-ben (július 1-jei felfüggesztéssel számolva) 25,6 milliárd forint, 2010-ben évi 68,6 milliárd forint, 2011-ben évi 78,3 milliárd forint. Összesen 172,5 milliárd forint.

Új lakástámogatási rendszer

A kormány – annak érdekében, hogy továbbra is segítséget nyújtson azoknak a fiataloknak, fiatal családoknak, amelyeknek az otthonteremtés önállóan megoldhatatlan problémát jelent – új, célzott állami kamattámogatási formát vezet be a 35 év alatti személyek, valamint a 45 év alatti, 2 vagy többgyermekes családok részére új lakás építéséhez, új lakás vásárlásához, vagy a lakás korszerűsítéséhez.

A kormány ezzel a lakástulajdonnal még nem rendelkező, új lakást építő, új lakást vásárló fiatalokat és a nagycsaládosokat kívánja támogatni úgy, hogy figyelembe veszi a területi különbségeket is.

Az új kamattámogatási forma 2009. október 1-jétől lesz igényelhető a hitelintézeteknél.

Igénybe veheti:

 • Aki a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában nem töltötte be a 35. életévét,
 • A két- vagy több gyermeket nevelő nagycsaládosok esetében a 45. életévét;
 • Akinek (házastársának, élettársának, gyermekének stb.) nincs másik lakása.

Feltételek:

 • Az állami kamattámogatással nyújtott hitelt új lakás építésére vagy vásárlására, valamint korszerűsítésre lehet felhasználni;
 • A lakás vételára nem haladhatja meg a fővárosban és a megyei jogú városokban a 25, egyéb településeken a 20 millió forintot;
 • A hitel összege nem haladhatja meg lakás építése, új lakás vásárlása esetén a fővárosban és a megyei jogú városokban a 12,5 millió, egyéb településeken a 10 millió forintot, lakás korszerűsítése esetén az 5 millió forintot;
 • A támogatott hitelt igénylőknek a korábban (öt éven belül) értékesített lakásuk vételárát be kell forgatniuk az új lakáscél megvalósításába;
 • A támogatott hitelt igénylők vállalják, hogy legalább egy évig nem értékesíthetik a támogatott kölcsönből épített, vásárolt, korszerűsített lakást;
 • Legalább 50%-ot elérő tulajdoni hányadot kell szerezniük a támogatott személyeknek az építendő, vásárlandó új lakásban;
 • A lakásban életvitelszerűen kell lakniuk.

Támogatás:

 • Egyféle, állampapírhozam-alapú kamattámogatási forma váltja fel a korábbi támogatási formákat.
 • A kamattámogatás mértéke új lakáscél megvalósítása esetén az állampapírhozam 50%-a, lakáskorszerűsítés esetén 40%-a. A 45. életévüket be nem töltött, a két- vagy több gyermeket nevelő családoknál a kamattámogatás intenzitása, új lakás vásárlása vagy építése esetén, a gyermekek számával nő: 2 gyermek esetében 52%, 3 gyermek esetében 55%, 4 gyermek esetében 59%, 5 gyermek esetében 64%, 6 vagy több gyermek esetében 70%. (A jogosultság megállapítása a családi pótlékra való jogosultságról történő automatikus adatszolgáltatás révén valósul meg; a jogosultsági feltétel változása a lehető legrövidebb időn belül, de legalább a következő naptári év első napjától érvényesíthető.)

Az új rendszer célzottabb, amely a lakástulajdont önerőből szerezni nem képes családok – elsősorban a fiatalok és a nagycsaládosok – lakhatásának támogatására koncentrál. Célja, hogy valóban csak azok kaphassanak támogatást közös adóforintjainkból, akik lakhatásukat és nem gyarapodásukat tudják biztosítani ennek segítségével.

Az új kamattámogatási rendszer költségvetési forrásigénye 2009-2011 között évente, nem kumulatívan számolva nem haladja meg a 2,5-3 milliárd forintot.

Számok-adatok

Az elmúlt években jelentősen csökkent azok száma, akik igénybe vették a vissza nem térítendő támogatásokat, illetve az államilag támogatott hiteleket.

A jelzáloglevél-kamattámogatású és kiegészítő kamattámogatású lakáshitel-igénylések száma radikálisan csökkent. A 2003-as 150 ezerből 2008-ra ennek tizedére, 15 ezerre apadt.

Július 1-jétől megszűnnek:

 • A lakásépítési és -vásárlási kedvezmények: a teljes összegű lakásépítési (lakásvásárlási) kedvezmény; a megelőlegezett kedvezmény (megelőlegező kölcsön); a fele összegű lakásépítési, lakásvásárlási, lakásbővítési kedvezmény (“félszocpol”); a Fiatalok Otthonteremtési Támogatás (FOT);
 • Az értékesítés, bérbeadás céljára lakást építő vállalkozások által felvehető hitel;
 • Magánszemélyek által igénybe vehető támogatott lakáskölcsönök: a kiegészítő kamattámogatású lakáshitel; a jelzáloglevél-kamattámogatású lakáshitel;
 • A lakás-akadálymentesítési támogatás;
 • A víziközmű kamattámogatás;
 • A társasházi, lakásszövetkezeti épületek közös részeinek felújítására felvehető kamattámogatott hitel, valamint a települési önkormányzatok tulajdonában álló lakások felújításához igényelhető hitel;
 • A pályázati módon működtetett támogatási formák;
 • Az állami kezességvállalást biztosító ún. “Fészekrakó” hitel.

Fogalmak

Teljes összegű lakásépítési (lakásvásárlási) kedvezmény (szocpol): új lakás építése és vásárlása céljából veheti igénybe az építtető (vásárló) az általa eltartott, vele közös háztartásban élő gyermekek és egyéb eltartott családtagok után az építési költség (vételár) megfizetéséhez – korától függetlenül – vissza nem térítendő állami támogatásként.

Megelőlegezett kedvezmény (teljes összegű lakásépítési/lakásvásárlási kedvezményt megelőlegező kölcsön): igénylésével a gyermektelen, 40. életévét be nem töltött fiatal házaspár két gyermek, egygyermekes fiatal házaspár, pedig további egy gyermek megszületését (teljesítését) vállalhatja. A kedvezmény (teljes szocpol) összegét kamatmentes kölcsönként kaphatják meg, melyet a gyermekek megszületésével “törlesztenek”. A megelőlegezett kedvezmény új lakás felépítésére vagy új lakás vásárlására nyújtható.

Fele összegű lakásépítési, lakásvásárlási kedvezmény (“félszocpol”): meglévő lakás legalább egy lakószobával történő bővítésére, (3 vagy többgyermekeseknél, másik nagyobb használt lakás vásárlása), az építtetőt az általa eltartott, vele közös háztartásban élő gyermekek, és egyéb eltartott családtagok után az építési költség megfizetéséhez vissza nem térítendő állami támogatásként illeti meg, melynek összege a szocpol fele.

Fiatalok Otthonteremtési Támogatása (FOT): a 35 év alatti házastársak, legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak, vagy egyedülálló személyek használt, legalább komfortos lakás vásárlásához vehetik igénybe vissza nem térítendő támogatásként, amennyiben az ingatlan vételára nem haladja meg Budapesten és a megyei jogú városokban a 12 millió forintot, egyéb helyiségekben a 8 millió forintot. A vissza nem térítendő állami támogatás összege a szocpol fele.

Értékesítés, bérbeadás céljára lakást építő vállalkozások által felvehető hitel: a jogi személy, jogi személyiségű gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó értékesítés vagy bérbeadás céljára kiegészítő kamattámogatású hitelt igényelhet, ami forgóeszköz hitelként szolgál a beruházó építőipari vállalkozásnak. Az új lakások építésére szolgáló építési telek kialakításához szintén kiegészítő kamattámogatású kamattámogatott hitel igényelhető.

Magánszemélyek által igénybe vehető kiegészítő kamattámogatású lakáshitel: Házaspárok, vagy gyermeket nevelő támogatott személyek 30 millió Ft-ot meg nem haladó – a telekár nélkül, az általános forgalmi adóval együtt – költségű új lakás vásárlásához felvett, legfeljebb 15 millió Ft összegű – forint alapú – kamattámogatott kölcsönt vehetnek igénybe kereskedelmi bankoknál, jelzálog-hitelintézeteknél és takarékszövetkezeteknél. A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a futamidő első 20 évében kamattámogatást biztosít.

Magánszemélyek által igénybe vehető jelzáloglevél-kamattámogatású lakáshitel: az állam a támogatott személyek részére nyújtott lakáscélú jelzáloghitelek kamatainak csökkentése érdekében jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél kamattámogatásával nyújt. Igénybe vehető új lakás építésén, vásárlásán kívül használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez is. Új lakás építése, vásárlása esetén 15 millió forint összegű hitel, használt lakás vásárlása, lakás korszerűsítése, bővítése esetén, pedig 5 millió forint összegű hitel forrásául kibocsátott jelzáloglevelek kamataihoz az állam támogatást ad.

Lakás-akadálymentesítési támogatás: mozgáskorlátozott személyek vehetik igénybe saját és hozzátartozóik lakáskörülményeinek javítására, új lakás építésekor, meglévő lakás akadálymentesítésére.

Víziközmű kamattámogatás: a víziközmű-társulatok a helyi közcélú vízi létesítmények – ivóvízhálózat, csatornahálózat – építésére igényelhetnek kamattámogatásos kölcsönt. A támogatott kölcsön kiegészíti a más állami forrásokból pályázati úton önkormányzatok által igényelhető állami támogatásokat.

A társasházi, lakásszövetkezeti épületek közös részeinek felújítására felvehető kamattámogatott hitel, valamint a települési önkormányzatok tulajdonában álló lakások felújításához igényelhető hitel: A társasházi épületek közös részeinek felújítására igényelhető kamattámogatásos kölcsön. A panelprogram kiegészítő finanszírozási forrásaként fontos szerepet kap a hazai lakás állomány állapotának javításában.

Háttér

A lakásvásárlóknak, építőknek járó, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő állami támogatások felfüggesztéséről a kormány rendeletben határoz, a 12/2001. (I. 31.) sz. kormányrendelet módosításával, amelyhez nincs szükség az Országgyűlés jóváhagyására.