Az Alkotmánybíróság hétfőn foglalkozik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatával.

Megkérdőjelezték a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 20/A. §-ának az alkotmányosságát.

Szó lesz a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi II. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálatával összefüggő határozattervezetről.

Napirendre kerül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 5. § (5) bekezdésének, 9. §-ának és 12/A. §-ának alkotmányosságát elemző határozattervezet.

Tárgyalnak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (12) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetről.

Megtámadták az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § (1) bekezdése „a magánszemély járuléktartozása kivételével” szövegrésze alkotmányosságát.

Határozattervezet készült az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. § (4) bekezdésének alkotmányosságával összefüggésben.

Megkérd jelezték a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 30. § (1) bekezdés b) és i) pontjának alkotmányosságát.

Alkotmányossági aggályt fogalmaztak meg a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 83. § (1) bekezdésének második mondatával kapcsolatban.

Kedden veszik napirendre azt a kifogást, amely az Országos Választási Bizottság 38/2009. (II. 6.) OVB határozatát támadta meg. Az OVB hitelesítette a T. E. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon jelen népszavazást követő év január 1-jétől a gázszolgáltatás háztartási (lakossági) fogyasztói számára a szolgáltatás igénybevételének szüneteltetéséhez ne kelljen a mérőórát leszereltetni?”

Tanácskoznak a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 241. § (1) bekezdés a), c), d), e), f) pontjainak alkotmányosságáról.

Megvitatják a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2008. augusztus 31-ig hatályos 48. § (1) bekezdés alkotmányosságával összefüggő határozattervezetet.

Megvizsgálják a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2008. augusztus 31-ig hatályos 48. § (2) bekezdésének alkotmányosságát is.

Az alkotmánybírák harmadszor tűzik napirendre a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés 2008. december 8-i ülésnapján elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény alkotmányossági felülvizsgálatát.

A köztársasági elnök 2008. december 29-én küldte meg véleményezésre a jogszabályt az Alkotmánybíróságnak.

Napirenden lesz az a Problematika, amely az Országos Igazságszolgáltatási Tanács összetételével, a külső (delegált) tagokkal összefügg szabályozás alkotmányosságát elemzi.

A testület elé kerül a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, a katonák illetményéről és illetményjelleg juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet, illetve a külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseiről szóló 26/2002. (IV. 12.) HM rendelet egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

A keddi teljes ülés végén három végzéstervezetről is tárgyalnak.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján