Az építtetői fedezetkezelőt, az építőipari kivitelező regisztrálását is tartalmazza a parlament által hétfőn elfogadott, a szakma által második építési gyorsító csomagnak nevezett törvény.

A törvény kapcsán az építtetői fedezetkezelés váltotta ki a legnagyobb vitát mind a parlamentben, mind szakmai körökben, így ez eléggé lerövidítve került be annak végleges változatába. Eszerint a fedezetkezelő elkülönített számlán tartja az építési beruházás fedezetét, valamint a garanciára visszatartott összeget. Minden más szabályt majd a kormány hoz meg e törvény felhatalmazása alapján. Így a kormány hatásköre lesz annak meghatározása, hogy mikor kötelező a fedezetkezelő alkalmazása, és hogy ki láthatja el ezt a feladatot.

Az új törvény legtöbb szabálya az építési törvényt módosítja. Így előírja azt is, hogy üzletszerűen építőipari kivitelezést az végezhet, aki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara névjegyzékében regisztráltatta magát. Akkor kap regisztrációs számot, ha van telephelye, vele munkaviszonyban álló legalább egy szakmunkása, illetve legalább megbízással foglalkoztat egy műszaki vezetőt.

Az energetikai tanúsítóra vonatkozó alapvető szabályok is eléggé szűkszavúak. Nem végezhet ilyen munkát az, akit attól bíróság eltiltott, illetve büntetett előéletű. Az energetikai tanúsítónak is regisztráltatnia kell magát, de a részletszabályokat itt is kormányrendelet tartalmazza majd.

A törvény részletezi, hogy miképpen kell elkészíteni és elfogadni a településrendezési terveket, hogyan lehet az önkormányzatoknak társulással közös építésügyi hatóságot működtetni, és hogy mi a tervtanács feladata. Az állami főépítész feladata, hogy elektronikus nyilvántartást vezessen az elfogadott helyi építési szabályzatokról és településrendezési tervekről.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá az nyilvánítható, amelynek a teljes költsége eléri a kétmilliárd forintot, és legalább 50 új munkahelyet teremt. Az ilyen beruházások engedélyezése eddig is egy szinttel feljebb történt.