Eljárást kezdeményezett az Európai Bíróságon Luxemburg ellen az Európai Bizottság, amiért a nagyhercegség nem hajlandó kamatadót kivetni az ideiglenes jelleggel más tagállamban élő, de ott sem állampolgárságot, sem állandó letelepedési engedélyt nem kérő külföldiek megtakarításaira – amit pedig Brüsszel értelmezése szerint az uniós kamatadó-irányelv előírna.

A kamatadóról szóló 2003/48/EK irányelv értelmében az uniós tagállamoknak információt kell szolgáltatniuk uniós partnereiknek azok állampolgárainak náluk nyitott bankbetétjei után járó kamatjövedelmeiről, hogy azok odahaza ne kerülhessék el adófizetési kötelezettségeiket. A szabályozás értelmében három tagország – Ausztria, Belgium és Luxemburg – információcsere helyett 2011. június 30-ig forrásadót vethet ki a külföldiek náluk keletkezett banki megtakarításaira.

Luxemburg azonban nem hajlandó kamatadót kivetni az ideiglenes jelleggel más tagállamban élő, de ott sem állampolgárságot, sem állandó letelepedési engedélyt nem kérő külföldiek megtakarításaira. Ilyen személynek tekintik Luxemburgban mindazokat, akik általában véve mentesek az adófizetés alól az aktuális tartózkodási helyük szerint illetékes tagállamban. A nagyhercegség – általános döntésének megfelelően – tájékoztatást sem hajlandó adni az ilyen kamatjövedelmekről az illetékes tagállamoknak.

A kamatadó-irányelv hatály alól ilyetén módon kibújó kedvezményezettek közé tartozik elsősorban mintegy 60 ezer igen vagyonos, Nagy-Britanniában élő személy, akik jelentős kamatadó-jövedelmet biztosítanának, ha adóznának. Hasonló helyzet áll fenn egyes ír és máltai gazdagok esetében is. A többi tagállamban ilyenfajta kívülmaradási lehetőség nem áll fenn azok esetében, akik évente legalább 183 napot az adott ország területén tartózkodnak.