Átadta az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a Justitia Regnorum Fundamentum díjat kedden Budapesten; Szabó Máté az elismerést idén Könczei György egyetemi tanárnak adományozta.

Könczei György a fogyatékossággal élő emberek helyzetének javításáért, kutatói munkásságért érdemelte ki az elismerést.

Szabó Máté azt mondta, hogy a korábbi időszakhoz képest jelentős eredményeket értek el e területen, s ebben Könczei Györgynek nagy szerepe van. Kiemelte: a díjazott pályáját végigkísérte a fogyatékkal élők problémáinak elemzése. Az elismerést kutatóként is kapja, hiszen Könczei György több mint 180 publikációt jegyez magyar és idegen nyelven.

Az ombudsman szólt arról is, hogy idén a fogyatékossággal élők emberi méltóságának, alkotmányos jogainak érvényesülése érdekében indított projektet. A programban több civil szervezettel együttműködnek, közöttük az autistákkal, Dawn-kóros betegekkel, mozgássérültekkel, az értelmi fogyatékosok egyesületeivel. Várhatóan ősszel jelenik meg az a kiadvány, amely az emberi jogi képzést teszi lehetővé a fogyatékkal élő emberek számára.

Könczei György a díjat megköszönve azt mondta, sok ember munkáját, annak eredményét tükrözi az elismerés.

Úgy vélekedett: “a mi erőnk a tartásban van, abban, hogy szembe merünk menni a legkisebb hétköznapi fasizmussal”. A fogyatékos mozgalom ereje másrészt az összetartásban rejlik, hogy tudnak örülni egymás eredményeink – fűzte hozzá.

A 2007-ben alapított díjat az országgyűlési biztosok a kiemelkedő emberi helytállás, szakmai tevékenység elismeréseként adják át azon személynek, aki az emberi és állampolgári jogok, a kisebbségi jogok védelme, az információs szabadság és adatvédelem területén példaértékű eredményt ért el. Minden országgyűlési biztos évente egy-egy díjat adományozhat. A Justitia Regnorum Fundamentum, azaz “Az igazság a birodalom alapja” I. Ferenc magyar király és osztrák császár jelmondata volt.

Az adatvédelmi és a kisebbségi ombudsman az országgyűlési biztosok által alapított Justitia Regnorum Fundamentum díjat saját díjazottaiknak külön már június 17-én átadta. Jóri András Majtényi László egykori adatvédelmi biztost, Kállai Ernő pedig Varró Szilvia újságírót részesítette az ombudsmani
elismerésben.