Az Alkotmánybíróság hétfőn foglalkozik a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 35. § (1) bekezdésének alkotmányosságával.

Megkérdőjelezték a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 30. § (1) bekezdés b) és i) pontjának alkotmányosságát.

Az alkotmánybírák elé kerül az országos népszavazás elrendeléséről szóló 28/209. (IV. 17. ) OGY határozat alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. A népszavazásra feltett kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselőknek csak a bizonylattal alátámasztott elszámolható kiadásai után járhat költségtérítés?”

Megvizsgálják a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 39. § (2) bekezdésének alkotmányosságát.

Egy indítványozó megtámadta a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 132. §-ának alkotmányosságát.

Határozat készül a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 72. § (4) bekezdése, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyűlési képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 60/2005. (XII. 21.) BM rendelet 5. számú mellékletének 1. és 2. számú mintája alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Kedden szó lesz az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § (1) bekezdése „a magánszemély járuléktartozása kivételével” szövegrészének alkotmányosságáról.

Megvitatják a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát.

Tanácskoznak a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 241. § (1) bekezdés a), c), d), e), f) pontjainak alkotmányosságáról.

Szóba kerül az a kifogás, amely az Országos Választási Bizottság 38/2009. (II. 6.) OVB határozatát támadta meg. Az OVB hitelesítette a T. E. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtőívének mintapéldányát.

Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon jelen népszavazást követő év január 1-jét l a gázszolgáltatás háztartási (lakossági) fogyasztóiszámára a szolgáltatás igénybevételének szüneteltetéséhez ne kelljen a mér órát leszereltetni?”

Folytatják a fegyveres erők hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 289. § (2) bekezdésének alkotmányossági vizsgálatát.

Tárgyalnak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (12) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetről.

Megvitatják azt a határozattervezetet, amely a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossága kapcsán készült.

Napirenden lesz a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés d) pontja „feltéve, ha utána tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb összeg családi pótlékot folyósítottak” szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

A keddi teljes ülés végén egy végzéstervezetről is tárgyalnak.