A legtöbb – és az Európai Unió küldő határain lefoglalt – hamis termék még mindig Kínából származik – derül ki a Bizottság legfrissebb, a napokban közzétett összesítéséből. Eszerint a CD-k és DVD-k még mindig toplistásak, de szívesen hoznának be az EU-ba hamisított cigarettát és ruhát is.

Tavaly jelentős mértékben, majdnem 100 millió darabbal több hamis terméket foglaltak le az EU külső határain a hatóságok, mint egy évvel korábban – derül ki az Európai Bizottság friss adataiból. Míg 2007-ben az a szám 79 millió volt, addig 2008-ban a lefoglalt áruk száma kétszeresére, azaz 178 millióra nőtt, amelyekből mintegy 20 millió lehet különösen veszélyes az európai fogyasztók egészségére és biztonságára (ilyenek például a hamisított gyógyszerek vagy elektromos berendezések).

A legjelentősebb növekedést egyébként a játékok (+136%), az elektromos berendezések (+58%), a kozmetikai és szépségápolási termékek (+42%) terén lehetett elkönyvelni, ám különösen drámai volt ez a növekedés a DVD-k (+2600%) és a gyógyszerek (+ 118%) esetében.

A Bizottság összességében úgy értékelte, hogy a termékhamisítással és szabadalomsértéssel kapcsolatban indított vámügyi eljárások számának jelentős és folyamatos – immár a hatodik egymást követő évben rögzített – növekedését mutatják a legfrissebb statisztikák. Míg a vámhatóságok 2007-ben 43 ezer esetben, 2008-ban már több mint 49 ezer esetben foglaltak le árut azok feltételezhetően hamis volta miatt.

A hamisított termékek fő származási helye továbbra is Kína, a lefoglalt termékek 54 százaléka innen származik. Ez az arány lényegesen alacsonyabb, mint a 2004-es 80 százalék, ami annak köszönhető, hogy 2005-ben az Európai Bizottság kezdeményezésére vámegyüttműködési megállapodást írtak alá és évente ülésező vegyesbizottságot hoztak létre. Bizonyos termékek esetében ugyanakkor más ország a fő származási hely, így például az élelmiszerek tekintetében Indonézia, a cigarettánál az Egyesült Arab Emirátusok, a gyógyszerek esetében pedig India.

A teljes lefoglalt termékmennyiség 44 százalékát a CD-k és DVD-k tették ki (79 millió), ezt követi a cigaretta (23%), illetve a ruházati termékek és kiegészítők (10%).

Háttér

Az 1383/2003/EK tanácsi rendelet értelmében a vámhatóság átmenetileg lefoglal minden terméket, amely valószínűsíthetően szellemi tulajdonjogot, illetve védjegyet sért. A vámjogszabályok alapján a vámhatóság nem dönthet arról, hogy egy áru ténylegesen szellemi tulajdont sért-e vagy sem, hanem lefoglalja az árut, majd erről értesíti a jogosultat. Utóbbi dönti el, hogy a nemzeti szabályok szerint bírósághoz fordul-e, amelynek hatásköre van annak eldöntésére, hogy az áru szellemi jogokat sért-e. Ha a jogosult a vámhatóság által megszabott időn belül nem kezdeményez bírósági eljárást, a vámhatóság az áru lefoglalását feloldja.

A Bizottság szerint a termékhamisítás és a hamis termékekkel való kereskedelem elleni küzdelem sikere szempontjából különösen nagy jelentősége van a tagállamok által idén márciusban elfogadott, a 2009-2012 közötti időszakra vonatkozó Vám Akciótervnek, mivel az az adóhatóságok által azonosított fő kihívásokra, nevezetesen a hamisított termékek lehetséges veszélyei, a szervezett bűnözéssel való összefüggés, a hamisítás világméretűvé válása, és a hamisítványok internetes kereskedelme jelentette, egyre jelentősebb problémákra ad választ.