Hétfőn (2009. július 13.) az Európai Bizottság előterjesztette javaslatát, amelynek célja a hitelintézetek tevékenységének szigorúbb szabályozása egy újabb pénzügyi válság megelőzése érdekében. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke kifejtette: az ambiciózus javaslat a jelenlegi válság két kiváltó okát, vagyis az értékpapírosításból, és a banki alkalmazottak javadalmazásából fakadó kockázatokat kívánja csökkenteni.

A javaslat célja annak biztosítása, hogy a bankok megfelelő mennyiségű tőkével rendelkezzenek, amely fedezi az általuk vállalt kockázatot. Ennek érdekében a Bizottság által előterjesztett szöveg több módosítást is javasol a már érvényben lévő, hitelintézetek tevékenységét szabályozó uniós irányelvek kiegészítéseként.

A bankoknak egyrészt szigorúbb tőkekövetelményeknek kellene megfelelniük az értékpapírosítási tevékenységek folytatásához. Ilyen ügyleteket továbbá csak akkor folytathatnának, ha teljes mértékben meggyőződtek az azokkal járó kockázatokról.

A javaslat másrészt szigorítaná a pénzintézeteket érintő kockázatok szintjének közzétételi kötelezettségét, amely a bizalom erősítéséhez, ezáltal pedig a bankközi hitelek számának növekedéséhez járulna hozzá.

A bankok javadalmazási rendszerét is újraszabályozná a javaslat, hiszen a pénzintézetek gyakran olyan ügyletek lebonyolítására motiválják alkalmazottaikat, amelyek rövid távon ugyan jövedelmezőek, hosszabb távon viszont jelentős kockázattal járnak (például a már említett értékpapírosítási tevékenységek). Charlie McCreevy, az unió belső piacért és szolgáltatásokért felelős biztosa kifejtette, hogy a bérekre és a bónuszokra vonatkozó előírások a hosszú távú jövedelmezőséget és az átgondolt kockázatkezelést helyezik előtérbe. A banki alkalmazottak juttatásainak ellenőrzésére nemzeti felügyelőket jelölnének ki, akik a szabályok be nem tartása esetén büntetést is kiszabhatnának a pénzintézetekre.

McCreevy hozzátette: ez a javaslatcsomag a kockázatkezelés, az átláthatóság, és a megfontolt befektetési gyakorlat erősítése által egy egészséges és stabil bankrendszer megteremtéséhez járul hozzá.

A javaslat előterjesztésének napján a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság is elfogadta a pénzügyi szektor globális reformjára vonatkozó tervezetét, amely ugyancsak arra hívja fel a bankokat, hogy rendelkezzenek megfelelő tőkefedezettel értékpapír-ügyleteik során.

Az Európai Bizottság javaslatáról, amely a tagállamokkal, a banki felügyeletekkel, és az ipar képviselőivel való egyeztetés eredményeként jött létre, mind az Európai Parlament, mind a Tanács tárgyal a későbbiekben, a szabályozás várhatóan két év múlva léphet életbe.