Szabó Máté a sajtóból értesült arról, hogy BKV Zrt. 2009. augusztus 1-19. között felújításokat végez a nagykörúti villamospályán, a Blaha Lujza tér és a Moszkva tér végállomások között. Erre az időtartamra azonban nem alacsonypadlós, hanem kizárólag régebbi, lépcsővel ellátott pótlóbuszokat közlekedtetne, amelyeket a mozgásukban korlátozott utasok önállóan, segítség nélkül nem tudnak igénybe venni.

A társaság arra hivatkozott, hogy a buszok a villamospályán is közlekednek majd, amire az egyébként hasonló paraméterű alacsonypadlós buszok “forgalomtechnikai és forgalombiztonsági okok” miatt nem alkalmasak, A BKV Zrt. közleményében a mozgássérültek számára más buszjáratok használatát, illetve a kétszeres díjazás ellenében igénybe vehető – igaz, háztól házig szolgáltatást jelentő – midibusz szolgáltatást javasolta.

A tömegközlekedés területén kiemelt hangsúllyal kell érvényesülnie az esélyegyenlőségnek, az akadálymentes közlekedés lehetőségének, amely a mozgáskorlátozott emberek egyenlő méltósághoz való jogának egyik biztosítéka. A biztos álláspontja szerint alapvető követelmény, hogy a tömegközlekedési közszolgáltatást végző szervek legalább meghatározott időközönként, különösen pedig a kiemelt útvonalakon – azonos feltétek mellett – tegyék lehetővé a mozgássérült emberek számára a közlekedésben való önálló részvételt.

Szabó Máté felhívja a figyelmet, hogy a fogyatékossággal élők jogairól szóló nemzetközi egyezmény rögzíti: hátrányos megkülönböztetésnek számít a fogyatékosságon alapuló bármilyen különbségtétel, kizárás vagy korlátozás az élet bármely területén, ha célja vagy hatása egy emberi jog másokkal azonos alapon történő gyakorlásának csorbítása. Az egyezményt Magyarország is aláírta. Az államnak mindenkivel azonos alapon kell biztosítania a fogyatékossággal élő személyek számára a közlekedéshez való hozzáférést, ez pedig magában foglalja a hozzáférési akadályok és korlátok beazonosítását és felszámolását.

Szabó Máté ombudsman ezért felkérte a BKV Zrt. vezérigazgatóját, hogy haladéktalanul intézkedjen az alapjogsérelem veszélyének megelőzése érdekében, és legalább meghatározott időközönként megfelelő forgalomszervezési megoldásokkal biztosítsa a Nagykörúton mozgássérült személyek számára a tömegközlekedésben való részvételt.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa “Méltóképpen másképp” elnevezésű programjával az idei évben kiemelt vizsgálati témájává tette a fogyatékossággal élők helyzetét, gondjait a, és ugyancsak önálló projekt keretében vizsgálja a közlekedésben, a tömegközlekedésben részt vevők alapjogainak érvényesülését.