Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság közzétette a bűnözési helyzet változásairól és legújabb kihívásairól szóló jelentését, mely prioritásonként értékeli a közösségi bűnmegelőzés 2007-ben és 2008-ban megvalósult eredményeit.

Jelentés a korábbi évek bűnügyi helyzetképéről és végrehajtott intézkedésekről

A társadalmi bűnmegelőzés olyan, a jobb közbiztonság érdekében megvalósuló állami szerepvállalás mellett zajló szakmai és civil mozgalom, amely a társadalom legkülönbözőbb szereplői – központi és helyi kormányzati szervek, települési önkormányzatok, civil szervezetek, egyéb non-profit és for-profit szervezetek, gazdasági szereplők, állampolgárok és közösségeik, egyházak – között megvalósuló együttműködésre épül. Működési alapelve a partnerség, amely mind a helyi, területi és központi szervezetek egymás közötti viszonyait, mind pedig a szakmaközi együttműködés szereplőinek kapcsolatát meghatározza. A 115/2003. (X. 28.) országgyűlési határozat (a továbbiakban: országgyűlési határozat) mellékleteként elfogadott társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája céljainak megvalósítását, valamint a szakma- és ágazatközi együttműködést kibővített tárcaközi szervezetként az Országos Bűnmegelőzési Bizottság koordinálja.

A 2002. év óta hivatalban lévő igazságügyi kormányzat a büntetőpolitikában rendszerszemléletben végrehajtott reformokat valósított meg. A szabadságelvonást nem tartalmazó büntetések körének bővítése, illetve a feltételes szabadság intézménye hatékonyságának növelése érdekében sor került a pártfogó felügyelői rendszer reformjára. A bűncselekmények áldozatainak segítése és védelme, illetve a viktimizáció megelőzése érdekében a kormányzat létrehozta az állami áldozatsegítő szolgálatot. A helyreállító igazságszolgáltatás céljai, valamint a sértettek fokozottabb érdekérvényesítése céljából a büntetőeljárási törvény módosításával két éve működik a büntetőjogi mediáció intézménye. E normatív reformokkal párhuzamosan 2006-ban felállt az Igazságügyi Hivatal, amely egységes szervezetben látja el a pártfogó felügyelői szolgálat, valamint az áldozatsegítő és jogi segítségnyújtó szolgálat feladatait, továbbá közreműködik a büntetőjogi mediáció végrehajtásában.

Az igazságügyi kormányzat elkötelezett a további reformok előkészítésben és végrehajtásában. Elkészült az új büntetés-végrehajtási kódex első tervezete és az új büntetőtörvénykönyv általános részét módosító normaszöveg-tervezet. Megkezdődött a bűnügyi statisztika megújítása és egységesítése is. A bűnügyi statisztika megújításának első lépéseként elkészült és 2009 januárjától hatályba lépett az egységes nyomozóhatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika adatlapjairól, a kitöltési kódszótárakról és a kitöltési szabályzatról szóló tájékoztató. Még ebben a ciklusban működni fog a szabálysértési nyilvántartás.

Az országgyűlési határozat 3. pontja értelmében a Kormány a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája és a cselekvési program végrehajtásáról kétévente tájékoztatást ad az Országgyűlésnek. A jelentés bemutatja a bűnözési helyzet változásait és legújabb kihívásait, prioritásonként értékeli a közösségi bűnmegelőzés 2007-ben és 2008-ban megvalósult eredményeit.

A jelentés elolvasható az Országos Bűnmegelőzési Bizottság hivatalos honlapján

Kapcsolódó tartalmak:

A fiatalkorú elítéltek áldozati minőségének vizsgálata (ppt)