A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet értelmében a jogszabályban meghatározott feltételek szerint és a körülmények megfelelő mérlegelése alapján a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személynek egyszeri, vissza nem térítendő támogatást állapíthat meg.

A támogatás iránti kérelem a lakó- vagy a tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, 2009. augusztus 1. és 2009. november 30-a között nyújtható be. A jegyző a követelményeknek megfelelő kérelmeket az illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak továbbítja, amely a támogatásról, illetve annak összegéről dönt.

A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló kormányrendelet végrehajtásával, a jogosultsági, mérlegelési feltételekkel, a kérelmezés módjával, az eljárás rendjével, a támogatás kifizetésével kapcsolatos valamennyi tudnivaló az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján – www.onyf.hu – megtalálható.

A krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához szükséges “Kérelem” nyomtatvány és kitöltési tájékoztatója a honlapról letölthető, de beszerezhető a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok ügyfélszolgálatain is. Ügyfeleink kérdéseire ügyfélszolgálataink is választ adnak, de az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság kéri, hogy a kérelmeket a jegyzőnél, a polgármesteri hivatalban terjesszék elő, mert, ha ez nem így történik, az ügyintézési idő lényegesen meghosszabbodhat.