Az unió szociális biztonsági koordinációs szabályait módosító, jövő év márciusától hatályos új rendelet értelmében változnak és egyszerűbbé válnak az unión belül mozgó munkavállalókra vonatkozó társadalombiztosítási szabályok.

A változások egyik fontos eleme, hogy az új jogszabály kizárja a kettős járulékfizetést, a rendeletalkotók eredeti tervével ellentétben a biztosítás igazolására szolgáló papíralapú formanyomtatványok azonban egy ideig még biztosan fennmaradnak – számolt be a Deloitte tanácsadócég tájékoztatójáról az MTI.

Még az új tagállamok csatlakozása előtt, 2004. április 29-én hirdették ki az Európai Unió szociális biztonsági koordinációs szabályait módosító 883/2004/EK számú rendeletet, amely hosszú átállási időt követően, 2010. március 1-jétől lép hatályba. A rendelet kidolgozásakor az Európai Bizottság a szabályok egyszerűsítését javasolta, ami azonban csak részben valósult meg. Habár az új rendelet nyelvezete egyszerűbbé vált, az új szabályok alkalmazása alapos figyelmet igényel, különösen az átmeneti időszakban. Az uniós szabályok változása kihívást jelent a vállalatok humánpolitikai szakemberei számára, a folyamatban lévő ügyek és az új kiküldetések kezelésében egyaránt.

A rendelettel az alapvető szabályok nem változnak, így például a rendelet hatálya alá tartozó személyeket bármely tagállam jogszabályai szerint ugyanolyan jogok illetik meg, és ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint az adott tagállam állampolgárait. Alapvető szabályként megmarad az is, hogy a járulékokat abban az országban kell megfizetni, ahol a munkavégzés történik.

Fontos változás, hogy az új szabályozás kizárja a kettős járulékfizetést, vagyis a járulékfizetés abban az államban történik, amelyikben a magánszemély munkaviszonnyal rendelkezik.

Változik továbbá a kiküldetések esetén alkalmazandó jogszabály: az új szabályozás szerint a kiküldetésben lévő munkavállalók a kiküldetés kezdetétől számított 24 hónapon keresztül kötelezően a kiküldő államban maradnak biztosítottak, amihez kizárólagosan a kiküldő ország illetékes hatóságának a hozzájárulása szükséges. A jelenlegi szabályok szerint a kiküldött legfeljebb egy évig tartozhat a kiküldő ország társadalombiztosítási jogszabályainak hatálya alá, amely további egy évre meghosszabbítható.

A kiküldött azonban csak akkor maradhat a lakóhelye szerinti állam társadalombiztosítási jogszabályainak a hatálya alatt, ha tevékenységének lényeges részét ebben az államban folytatja, például munkaidejének legalább 25 százalékát ebben az államban tölti.

Az Európai Unión belül mozgó munkavállalók szociális biztonságának újraszabályozását, valamint a szabályrendszer egyszerűsítését az utóbbi években az új tagállamok csatlakozásával egyidejűleg bekövetkezett munkaerő-piaci átalakulás, és a fokozott migráció tette szükségessé – emlékeztet a tanácsadó cég.