A Magyar Fürdőszövetség szerint egyértelmű, hogy a hazai fürdők szakszerűen és biztonságosan üzemeltethetők a hatályos működtetési, szabályozási feltételek mellett – közölte a szervezet hétfőn.

A szervezet szerint az elmúlt hetek véletlenszerű, alapvetően személyi felelősségre visszavezethető, de rendkívül tragikus fürdőbaleseteivel kapcsolatosan a médiában tartalmilag és szakmailag olyan megalapozatlan nyilatkozatok is megjelentek, amelyek alkalmasak arra, hogy a külföldön is híres, a nemzetgazdaság egyik kitörési lehetőségének, az egészségturizmusnak alapját képező magyar fürdőszolgáltatásokat rossz, elmarasztaló színben tűntessék fel.

Emiatt a Magyar Fürdőszövetség szükségét érzi annak, hogy a fürdők működésével felmerült kérésekkel kapcsolatosan a közvélemény számára hiteles tájékoztatást adjon.

A közlemény szerint a közfürdők létesítésére, fenntartására, üzemeltetésére, a víz minőségére és a szakképesítési követelményekre vonatkozó részletes szakmai előírásokat egy 1996-ban hatályba lépett kormányrendelet, valamint egy népjóléti miniszteri rendelet határozza meg. A szakszerű és biztonságos üzemeltetés részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásait, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit – minden egyes fürdőre egyedi jellegének megfelelően – üzemeltetési szabályzatban kell rögzíteni, amelyet a területileg illetékes ÁNTSZ hagy jóvá, annak betartását pedig folyamatosan ellenőrzi.

Mindezek mellett minden építmény, berendezés, szolgáltatás használatba helyezéséhez és elindításához az előírt engedélyezési eljárások lefolytatása is szükséges. A Magyar Fürdőszövetség 2006 végén kiadta a Fürdők Kézikönyve című szakkönyvet és egyúttal kezdeményezte az illetékes szakminisztériumoknál az érvényben lévő rendeletek, jogszabályok módosítását, korszerűsítését. Ugyancsak javaslatot tett egy munkaköri kódex, valamint egy szakmai fogalomtár megalkotására és elfogadtatására.

Mindezek figyelembe vételével a szövetség szerint egyértelmű, hogy a jelenlegi működtetési, szabályozási feltételek mellett a hazai fürdők szakszerűen és biztonságosan üzemeltethetők. “Ehhez azonban elengedhetetlen az üzemeltető szervezet jó szakmai felkészültsége, következetes felelősségérzete, valamint a fürdők használatára kötelezően előírt házirendben foglalt viselkedési szabályok használati előírások, vendégek által történő maradéktalan, fegyelmezett betartása, illetve betartatása” – írják.

A Magyar Fürdőszövetség emellett továbbra is szorgalmazza a szabályozások ésszerű, a szolgáltatások változásához folyamatosan igazodó szakszerű, a valós igényeknek megfelelő módosításokat, változásokat. “Az illetékes főhatóságokkal mindebben szorosan, naprakészen együttműködve – megítélésünk szerint – sokkal hatékonyabb és kézzel foghatóbb eredményeket lehetne elérni, mint az inkább demonstrációs értékkel bíró ellenőrzések indokolatlan sűrítésével” – áll a közleményben.

Július 23-án a budapesti Aquaworld élményfürdőben egy 9 éves kisfiú halt meg. Korábban egy siófoki fürdő élménymedencéjéből mentették ki egy gyereket, akit sikerült újraéleszteni, de öt nappal később életét vesztette.