Az elmúlt napokban a magyar sajtóban több híradás jelent meg a devizahitelezésre vonatkozó banki önszabályozással kapcsolatos elképzelésekről. A cikkek egy része félreértelmezte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ezzel kapcsolatos álláspontját, amikor azt állította, hogy a versenyhatóság a verseny korlátozásaként értékelné a bankok önkorlátozó lépéseit. A GVH ezért fontosnak tartja, hogy nyilvánosságra hozza az üggyel kapcsolatos pontos álláspontját.

A Magyar Nemzeti Bank a devizahitelezés korlátozása tárgyában készülő önszabályozással kapcsolatban 2009. július 1-jén tájékoztatta a Gazdasági Versenyhivatalt a tervezett kódex aktuális változatáról. A tervek szerint a háztartások devizában történő eladósodottságát, a prudenciális kockázatok mérséklését célozzák azok a szabályok, amelyek a magasabb kockázat megjelenítését, valamint a forint hitelek versenyképesebbé tételét szolgálnák.

A GVH 2009. július 10-én kelt válaszlevelében vázolta, hogy a piaci szereplők által kötött megállapodások, amennyiben alkalmasak a verseny korlátozására, beleütközhetnek a versenytörvény tilalmába. Ha azonban teljesítik a versenytörvény 17. §-ában foglalt feltételeket, mentesülhetnek ezen tilalom alól. A jogszabály szerint mentesül a kartelltilalom alól a megállapodás, ha

  • az hozzájárul a termelés vagy a forgalmazás ésszerűbb megszervezéséhez, a műszaki vagy a gazdasági fejlődés előmozdításához, a környezetvédelmi helyzet vagy a versenyképesség javulásához;
  • a megállapodásból származó előnyök méltányos része a fogyasztóhoz, illetve az üzletfélhez jut;
  • a gazdasági verseny velejáró korlátozása vagy kizárása a gazdaságilag indokolt közös célok eléréséhez szükséges mértéket nem haladja meg; és
  • nem teszi lehetővé az érintett áruk jelentős részével kapcsolatban a verseny kizárását.

Az MNB által megküldött megállapodás-tervezettel kapcsolatban a GVH azt valószínűsíti, hogy ez a megállapodás nem ütközik a versenykorlátozó megállapodások tilalmában, mivel céljában vagy hatásában nem alkalmas a verseny korlátozására, ha pedig lennének is a versenyt korlátozó hatásai, mentesülhet a vonatkozó feltételek alapján.

A GVH több olyan önszabályozást is vizsgált, ahol felmerült a verseny korlátozásának lehetősége. A GVH rendelkezésére álló eszközök nem teszik lehetővé, hogy az ilyen megállapodásokat előzetesen mentesítse, azok hatásait a piaci szereplőknek kell megítélni. Mindazonáltal a jelen esetben a GVH nem valószínűsíti az adott önszabályozás-tervezet jogellenességét.