A kormány támogatja a közoktatási törvény módosítását célzó szocialista képviselői indítványt, amely az iskolák biztonságos működését garantáló szabályokról szól – közölte Arató Gergely, az oktatási tárca államtitkára a szerdai kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten.

A képviselői önálló indítványként benyújtott javaslat rögzíti, hogy a szervezeti és működési szabályzatban meghatározhatók a közoktatási intézmény biztonságos működését garantáló azon szabályok, amelyek megtartása kötelező az intézmény területén tartózkodó szülők, illetve a közoktatási intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyek számára. E rendelkezéseket hozzáférhetővé kell tenni oly módon, hogy azokat bárki megismerhesse.

A törvénymódosítási javaslat elfogadása esetén arra ad felhatalmazást az intézményeknek: szervezeti és működési szabályzatukban, a külső kapcsolattartás fejezetben rendelkezhetnek arról, hogy az iskolai ünnepségeken, rendezvényeken mi az elvárt viselkedési norma.

Az oktatási tárca tájékoztatása szerint ugyanakkor ez a felhatalmazás nem teremt jogalapot a szabálysértési tényállás megállapításához. Jelenleg botrány okozása jogcímen nem indítható szabálysértési eljárás. A hatályos büntető törvénykönyv (Btk.) garázdaság címén büntetni rendeli azt, aki kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.

A Btk. értelmében a garázdaságot elkövető ember vétségért marasztalható el és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel sújtható.