Az APEH honlapjáról 2009. augusztus 10-től letölthető a „08KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról” című bizonylat (a továbbiakban: közlemény).

A közleményt a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 6. § (3) bekezdése alapján a civil kedvezményezetteknek 2009. október 31-ig kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell megküldeniük az állami adóhatóság részére.

A közleményben a civil kedvezményezetteknek a 2008. évben részükre átutalt Szja 1 %-os összeg felhasználásáról (a cél szerinti és működési költségekről, továbbá az átutalt összeg esetleges tartalékolásának céljáról, legfeljebb 3 éves időtartamáról és összegéről) kell számot adniuk. A közleményben szerepelnie kell mindazon Szja 1 %-os összegek felhasználásának, amelyeket az állami adóhatóság a 2007. adóévre benyújtott, érvényes rendelkező nyilatkozatok alapján 2008. december 31-ig kiutalt a kedvezményezett részére. A felhasználásra vonatkozó adatok meghatározása során figyelembe kell venni azt az Szja 1 %-os összeget is, amelyet a kedvezményezett már az utalás évében, azaz a 2008. évben felhasznált.

A közleményben nem kell szerepeltetni azon – a kedvezményezett által a megelőző években tartalékolt – Szja 1 %-os összegeket, amelyeket az állami adóhatóság a 2008. évet megelőzően utalt ki a kedvezményezett részére. Ezen összegek felhasználására vonatkozó adatokat, amely összegekre nem vonatkozik a 3 éves felhasználási korlát, nem ezen a bizonylaton, hanem a felhasználás évének október 31. napjáig sajtóközleményben kell nyilvánosságra hozniuk. A sajtóközlemény egy eredeti példányát az adózási bizonylat-megőrzési szabályok szerint az elévülési idő végéig (a megjelenés évének utolsó napjától számított 5 évig, vagyis pl. 2009-es megjelenés esetén 2014. december 31-ig) meg kell őrizniük.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az állami adóhatóság által továbbított közleményeket a civil szervezetekkel foglalkozó internetes honlapján 2009. november 30-tól legalább egy évig ingyenesen közzéteszi. Azon kedvezményezettnek, amely rendelkezik általa fenntartott vagy a megbízása alapján működtetett olyan internetes felülettel, amelynek tartalmáért ő felel (saját honlap), a közleményét e felületen is el kell helyeznie 2009. december 15-ig, és azt onnan legalább egy évig nem távolíthatja el.

Amennyiben az állami adóhatóság az Szja 1 %-os összeg igénylésének és felhasználásának ellenőrzése során megállapítja, hogy a közlemény benyújtására kötelezett kedvezményezett a közleményt nem nyújtotta be az állami adóhatósághoz, illetve közleményében valótlan adatot közölt, határozattal kizárja a kedvezményezettet – a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben – a felajánlásokból történő részesedésből.