Az Európai Bizottság 2008. évi jelentése áttekinti az uniós versenypolitika legfontosabb fejleményeit és jelentősebb jogérvényesítési lépéseit. Bemutatja, miként állította az EU a pénzügyi és gazdasági válság leküzdésének szolgálatába a versenypolitikai eszközöket, és kiemeli, milyen előnyökben részesülnek a fogyasztók a versenypolitikának köszönhetően.

Mindezek a tevékenységek nem szorították háttérbe a versenypolitika végrehajtásának többi területét: a korábbiakhoz hasonlóan folytatódtak a versenyellenes magatartások elleni fellépések, az összefonódások vizsgálata és az állami támogatások felülvizsgálata.

A jelentéssel kapcsolatban Neelie Kroes versenypolitikai biztos a következ őket nyilatkozta: „2008 szokatlanul nehéz év volt, Európának soha nem látott gazdasági kihívásokat kellett felvállalnia. Meggyőződésem, hogy a Bizottság versenypolitikai fellépései meghatározó szerepet játszottak az egységes piac és a verseny biztosította előnyök megőrzésében és a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosításában. Az európai és a nemzeti szintű partnerek közötti erőteljes együttműködés lehetővé tette, hogy a válságot érdemben és kellő időben kezelni tudjuk. Ugyanakkor a többi területen folytatott versenypolitikai végrehajtás sem lassult le: válság idején fokozottan fontos a gazdaság szempontjából a versenyszabályok betartása, és a Bizottság a végrehajtás területén továbbra is kiváló eredményeket mutat fel.”

A szakpolitika átalakítása a gyorsabb és hatékonyabb döntéshozatal érdekében

2008 termékeny év volt a versenypolitikában, mind a trösztellenes ügyek, mind az állami támogatások és az összefonódások ellenőrzése területén.

Az állami támogatásokkal kapcsolatban a Bizottság lépéseket tett a tagállamok által bejelentett támogatási intézkedések gazdaságosabb, hatásalapú vizsgálata felé: megszületett egy általános csoportmentességi rendelet és bevezetésre került az összevető vizsgálatok módszere.

A Bizottság ezenkívül elfogadta az EU trösztellenes szabályainak megsértésén alapuló kártérítési keresetekről szóló fehér könyvet. Ez a fehér könyv előrelépést jelent azon akadályok leküzdésében, amelyek jelenleg gátolják, hogy a versenyjogi problémák károsultjai ténylegesen kártérítésben részesüljenek.

A kartellek elleni küzdelem terén a Bizottság új mechanizmust vezetett be, amelynek lényege, hogy a kartellügyeket az érintett felek hozzájárulásával, egyszerűsített eljárás révén rendezik. Ezáltal az ügyeket gyorsabban fel lehet dolgozni, és a felszabaduló erőforrásokat más kartellügyek feldolgozására, illetve újabb vizsgálatok indítására lehet fordítani.

A versenypolitika előnyei a fogyasztók számára

A 2008. évi éves jelentés első alkalommal külön fejezetet szentel egy olyan témának, amely különös jelentőséggel bír a versenypolitika terén. Az idén a választott téma a „Kartellek és fogyasztók”. 2008-ban a Bizottság 34 vállalkozásra szabott ki bírságot hét kartellügyi határozatában. A banánkartell és más hasonló kartellek esetében a fogyasztók közvetlenül látták kárát a magasabb áraknak mindaddig, amíg a Bizottság fel nem oszlatta az árrögzítő kartelleket (lásd IP/08/1509 ). A Bizottság szolgálatainak becslése szerint a 2005 és 2007 között a Bizottság által megbírságolt kartellek legalább 7,6 milliárd EUR kárt okoztak a gazdaságnak.

Az erőfölényben lévő vállalkozások szabályozása

A piaci erőfölénnyel való visszaélés elleni küzdelemben a Bizottság 2008-ban két fontos határozatot fogadott el az energiaügy, illetve az informatika területén. Az energiaágazatban végzett bizottsági versenypolitikai tanulmányok és a Bizottság által lefolytatott vizsgálatok nyomán az E.ON német energetikai vállalkozás önként felajánlotta, hogy a vizsgálat során felvetett aggályok eloszlatása érdekében üzleti érdekeltségeinek jelentős részét értékesíti (lásd IP/08/1774 ). Így a jövőben újabb versenytársak léphetnek be a német energiapiacra, és a németországi fogyasztók nagyobb kínálatból választhatnak. Az átviteli infrastruktúra leválasztása szintén javítani fogja az európai energiapiac működését, hiszen a jövőben valamennyi szereplő egyenlő feltételekkel férhet hozzá az infrastruktúrához. A Bizottság 2008-ban 899 millió EUR második kényszerítő bírságot rótt ki a Microsoftra, amiért nem tett eleget annak a 2004. évi bizottsági határozatnak, amelynek értelmében versenytársaival ésszerű feltételek mellett meg kell osztania a lényegi interoperabilitási információkat (lásd IP/08/318 és MEMO/08/125 ).

Jelentős eredmények a polgárok számára

2008. tapasztalatai azt mutatják, hogy a versenypolitika nem statikus és merev politika, hiszen képes alkalmazkodni a változó gazdasági környezethez és biztosítani az egységes piacon belüli egyenlő versenyfeltételeket. A szilárd elvek és rugalmas folyamatok ezen együtthatása teszi lehetővé, hogy a versenypolitika konstruktív és stabilizáló tényező legyen az Unió pénzügyi rendszerében és általában véve a reálgazdaságban. A gazdasági válság 2008. októberi kezdetétől az év végéig a Bizottság mintegy 40 határozatot hozott a bankok és a reálgazdaság támogatásáról, és három iránymutató dokumentumot adott ki arról, hogyan állíthatják a tagállamok a válság idején az állami támogatási szabályok alkalmazását a pénzügyi szektor és a gazdaság támogatásának szolgálatába.

A versenypolitikáról szóló 2008. évi éves jelentés a következő internetcímen érhető el:

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html