A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet (Díjrendelet) 2009. augusztus 1-jéig egybefoglaltan tartalmazta azokat a szabályokat, amelyek a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárásokban fizetendő díjakra vonatkoznak.

A hosszú időn keresztül alkalmazott rendeleti szintű közös szabályozás ellenére azonban tény, hogy a Díjrendelet által lefedett eljárási díj típusú igazgatási szolgáltatási díjak és a szabadalmi fenntartási díjak nem egy, hanem két külön kategóriát képviselnek. A fenntartási díjak külön természetéből az is következik, hogy az ezekre a díjakra vonatkozó külön, valamint az ezekre a díjakra is vonatkozó általános szabályokat a Díjrendeletből törvényi szintre kellett emelni. Ennek tesznek eleget a 2009. augusztus 1-jével hatályba lépett módosítások [ld. az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló 2009. évi XXVII. törvényt, illetve ennek indokolását, valamint az egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2009. (VII. 30.) IRM rendeletet].

2009. augusztus 1-jétől ennek értelmében a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjaira, valamint az iparjogvédelmi oltalom fenntartásáért vagy megújításáért fizetendő díjakra vonatkozó alapvető szabályokat a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (Szt.) új XIV/D. Fejezete tartalmazza. Megjegyzendő, hogy a szabadalmi fenntartási díj konkrét összegei továbbra is a Díjrendeletben szerepelnek (a 3. § (7) bekezdésében).

Az Szt. új fejezetében emellett a 115/M. § rendezi a fenntartási díjak megfizetésére vonatkozó alapvető szabályokat, valamint az újra érvénybe helyezési kérelem díját. Az Szt. 115/N-115/P. §-aiba kerültek az iparjogvédelmi eljárásokban a kedvezményekre, mentességre és halasztásra vonatkozó egyes kérdések szabályai.

Az igazgatási szolgáltatási díjak és a megújítási díjak esedékességének kérdését 2009. augusztus 1-jétől szintén az Szt. rendezi [115/R. § (1) bek.], míg a szabadalmi fenntartási díjak esedékességéről szóló szabály továbbra is az Szt. 23. §-ának (1) bekezdésében szerepel.

Végül a gyakorlat szempontjából fontos változás, hogy az új rendelkezések értelmében a fenntartási díjaknak a türelmi idő kezdetét megelőző megfizetésére a korábbi három hónap helyett a türelmi idő kezdetét megelőző két hónapon belül van lehetőség [Szt. 115/M. § (2) bek.].

A könnyebb eligazodás érdekében a MSZH az alábbi megfelelési táblázatot tette közzé:

2009. július 31. napjáig hatályos rendelkezések

2009. augusztus 1-jétől hatályos rendelkezések

Díjrend. 2. §

Szt. 115/N. §

Díjrend. 9. § ( 1) bek.

Szt. 115/M. § (1) bek.

Díjrend. 9. § (2) bek.

Szt. 23. § (2) bek; Hmtv. 11. § (2) bek.; Szt. 22/A. § (4) bek.

Díjrend. 9. § (3) bek.

Szt. 115/M. § (2) bek.

Díjrend. 9. § (5) bek.

Szt, 115/M. § (3) bek.

Díjrend. 18. § (1) bek.

Szt. 115/O. § (1) bek.

Díjrend. 18. § (2) bek.

Szt. 115/O. § (2) bek.

Díjrend. 18. § (3) bek.

Szt. 115/O. § (3) bek.

Díjrend. 18. § (4) bek.

Szt. 115/O. § (4) bek.

Díjrend. 18. § (5) bek.

Szt. 115/O. § (5) bek.

Díjrend. 19. § (1) bek.

Szt. 115/P. § (1) bek.

Díjrend. 19. § (2) bek.

Szt. 115/P. § (2) bek.

Díjrend. 19. § (3) bek.

Szt. 115/P. § (3) bek.

Díjrend. 19. § (4) bek.

Szt. 115/P. § (4) bek.

Díjrend. 19. § (5) bek.

Szt. 115/P. § (5) bek.

Díjrend. 19. § (6) bek.

Szt. 115/P. § (6) bek.

Díjrend. 19. § (7) bek.

Szt. 115/P. § (7) bek.

Díjrend. 19. § (8) bek.

Szt. 115/P. § (8) bek.

Díjrend. 19. § (9) bek.

Szt. 115/P. § (9) bek.

Díjrend. 19. § (10) bek.

Szt. 115/P. § (10) bek.

Díjrend. 20. §

Szt. 115/R. (1)-(2); Szt. 22/A. § (4) bek.; Szt. 23.§ (1) bek. ; Szt. 111/A (2) bek. ; Hmtv. 11. § (2) bek.

Díjrend 23. § (1) bek.

Szt. 115/S. § (1) bek.

Díjrend. 23. § (2) bek.

Szt. 115/S. (2) bek.

Szt. 115/S. (3) bek.