Szeptember 1-től átmenetileg a pénzügyi-gazdasági vezető-helyettes látja el a Országos Igazságszolgáltatási Tanács hivatalvezetői feladatait.

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) döntése értelmében 2009. augusztus 31. napjával Dr. Szelényiné dr. Roszik Erzsébetet az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának (OIT Hivatala) vezetőjét hivatalvezetői tisztségéből felmentette, hivatali beosztását megszüntette és szeptember 1. napjától a Fővárosi Bíróságra tanácselnöki munkakörbe beosztotta. Ezzel egyidejűleg 2009. szeptember 1. napjától átmenetileg Jenei Zoltán a Hivatal pénzügyi-gazdasági hivatalvezető-helyettese látja el az OIT Hivatalának hivatalvezetői feladatait.

Az OIT Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata eljárási és helyettesítési rendjére vonatkozó hatályos rendelkezése értelmében a hivatalvezető és általános helyettese távollétében a Hivatal pénzügyi-gazdasági hivatalvezető-helyettese látja el a helyettesítési feladatokat. Az OIT legutóbbi ülésén hozott határozata alapján szeptember 1. napjától további intézkedésig, de legkésőbb a hivatalvezetői állás betöltéséig Jenei Zoltán pénzügyi-gazdasági hivatalvezető-helyettes teljes jogkörben eljárva látja el a hivatalvezetői feladatokat.