Az Alkotmánybíróság hétfőn foglalkozik a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. év IV. törvény 95. § (1) bekezdésének alkotmányosságával.

Az alkotmánybírák elé kerül az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 10. § (2) bekezdésével összefüggésben előterjesztett, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Ismét megvitatják azt a Problematikát, amely az Országos Igazságszolgáltatási Tanács összetételével, a külső (delegált) tagokkal összefüggő szabályozás alkotmányosságát elemzi.

Napirenden lesz a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Szóba kerül az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. § (4) bekezdésének alkotmányossági vizsgálata.

A testület megvitatja azt a határozattervezetet, amely a parkolással kapcsolatosan keletkezett jogviszonyok megítélésével és az indítványok kezelésével foglalkozik.

Határozattervezet készült az egyes címek és rangok megszüntetéséről szóló 1947. évi IV. törvény 3. § (1)-(4) bekezdéseinek alkotmányossági vizsgálatával kapcsolatban.

Napirendre veszik azt a kifogást, amely az Országos Választási Bizottság 74/2009. (II. 27.) OVB határozatát támadta meg. Az OVB hitelesítette a dr. V. I. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak állami, önkormányzati tulajdonban maradjanak?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 83/2009. (III. 20.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette az S. M. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát.
Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük az Alkotmány és a kapcsolódó törvények módosítását úgy, hogy országos népszavazást lehessen tartani arról, hogy az állam költségvetéséből a pártok ne részesülhessenek semmilyen juttatásban.”

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján