Meglena Kuneva, az EU fogyasztói ügyekért felelős biztosa tegnap ismertette annak az EU‑ra kiterjedő – 26 tagállam, valamint Norvégia és Izland részvételével lefolytatott – vizsgálatnak az eredményeit, amely az elektronikai fogyasztási cikkeket értékesítő honlapok félrevezető reklámjai és tisztességtelen gyakorlatai ellen irányult.

Az ellenőrzés 369 olyan honlapra terjedt ki, amely a hat legnépszerűbb elektronikai cikket (digitális fényképezőgépeket, mobiltelefonokat, hordozható zenelejátszó eszközöket, DVD-lejátszókat, számítógépes felszereléseket és játékkonzolokat) értékesíti az uniós fogyasztóknak. A legnagyobb forgalmú, elektronikai felszereléseket értékesítő honlapok közül 200-at, és fogyasztói panaszok alapján még több mint 100 további honlapot érintett. Az idén májusban elvégzett ellenőrzésekből az tűnik ki, hogy a vizsgált honlapok 55%-ánál szabálytalanságok figyelhetők meg, különösen az alábbiak: a fogyasztói jogokra vonatkozó tájékoztatás félrevezető; a termék teljes árára vonatkozó tájékoztatás félrevezető; vagy a kereskedő elérhetőségi adatai hiányosak. A nemzeti hatóságok által végzett első ellenőrzéseket most egy intézkedési szakasz követi, amely során a nemzeti hatóságok felveszik a kapcsolatot a vállalatokkal, amelyek kötelesek vagy megszüntetni a honlapjukon lévő szabálytalanságokat, vagy tisztázni eddigi eljárásmódjukat. Ebben az első szakaszban három ország – Izland, Lettország és Norvégia – tette közzé a vizsgált honlapok nevét (lásd: MEMO/09/379 ).

Meglena Kuneva, az EU fogyasztóvédelmi biztosa a következőket nyilatkozta: „Azért az elektronikai cikkeket értékesítő honlapokat vizsgáltuk, mert a nekem címzett levelekből, valamint az Európai Fogyasztói Központokhoz beérkező panaszok mennyiségéből is tudjuk, hogy ez a terület igazi problémát jelent a fogyasztók számára. Megállapítottuk, hogy az elektronikai cikkeket online értékesítő kereskedők több mint fele becsapja a fogyasztókat. Ez egy Európa-szerte megfigyelhető probléma, amelyre európai szintű megoldást kell találnunk. A következő hónapokban sokat kell még dolgoznunk azon, hogy rendbe tegyük ezt a szektort. Az európai fogyasztók ennél jobbat érdemelnek.”

Az elektronikai cikkek piaca

Európában az internetes kiskereskedelmi eladások értéke az elektronikai cikkek tekintetében 6,8 milliárd euró körüli (2007-es adat), és azon uniós fogyasztók közül, akik valaha is vásároltak már valamit az interneten, minden negyedik elektronikai árucikket (többek között fényképezőgépet) vett. Az Európai Fogyasztói Központok Hálózata által 2007-ben kezelt panaszok több mint egyharmada elektronikus berendezés vásárlásával volt kapcsolatos.

„A nagytakarítás”

2009 májusában a nemzeti végrehajtó hatóságok (az Európai Bizottság koordinálásával) elektronikai cikkeket értékesítő honlapokat ellenőriztek, hogy azok megfelelnek-e három alapvető fogyasztóvédelmi uniós jogszabály előírásainak: a távértékesítési irányelvnek, az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvnek és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvnek (bővebben lásd: MEMO/09/379 ).

A nagyszabású vizsgálat három fő területre összpontosult:

  • A kereskedő elérhetőségére vonatkozó adatok: Az uniós jogszabályok értelmében hiánytalanul meg kell adni a kereskedő nevét, földrajzi címét és e-mail címét.
  • Egyértelmű információ az ajánlatról (teljes ár és egyértelmű termékleírás): Az uniós fogyasztóügyi jogszabályok értelmében az internetes kereskedőnek egyértelmű információt kell nyújtania a termék jellemzőiről, valamint a teljes vételárról (adókkal együtt), a vételáron felüli szállítási díjakról és a fizetési feltételekről. A végső fizetendő árnak meg kell egyeznie azzal, amit a vétel előtt közöltek.
  • Egyértelmű információ a fogyasztói jogokról: Az uniós jogszabályok értelmében tájékoztatni kell a fogyasztókat az uniós „elállási jogról”, vagyis hogy a távértékesítés során vásárolt árut minimum 7 napon belül indoklás nélkül vissza lehet küldeni. A vizsgálat ellenőrizte a fogyasztói jogokról nyújtott további (pl. a garancia élvezőjére, visszatérítésekre vonatkozó) információk pontosságát is.

Az eredmények

Az átfogó vizsgálat eredményei:

  • A 369 ellenőrzött honlap 55%-ánál tapasztaltak szabálytalanságokat, amelyeket tovább vizsgálnak. A problémás honlapok 13%-ánál a nemzeti hatóságok határokon átnyúló együttműködésére lesz szükség. A leggyakoribb problémák:
  • Félrevezető információ a fogyasztói jogokról (a problémás honlapok 66%-ánál figyelhető meg). A vásárlókat vagy nem tájékoztatták, vagy félretájékoztatták az „elállási jogról” – arról a jogukról, hogy a távértékesítés során történt rendelést minimum 7 napon belül töröljék, és indoklás nélkül visszaküldjék az árut. Például azt közölték velük, hogy a kereskedő nem veszi vissza a terméket, vagy hogy csak levásárolhatják a termék árát, ahelyett hogy készpénzben megkapnák a visszatérítést. Más esetekben a fogyasztókat azzal kapcsolatban vezették félre, hogy a vásárlás után legalább 2 évig joguk van a hibás terméket megjavíttatni vagy kicseréltetni (például azt mondták nekik, hogy ez csak egy évig áll jogukban).
  • Félrevezető információ a teljes árról (a problémás honlapok 45%-ánál figyelhető meg). A szállítási pluszköltségekre vonatkozó információt vagy nem tüntették fel, vagy nehéz volt megtalálni. A pluszköltségeket csak a fizetés utolsó fázisában adták hozzá az addigi árhoz. Néhány honlap „ingyenes szállítást” ígért, vagy „minden költséget magában foglaló” ajánlatot tett, holott felszámította a szállítási költségeket.
  • Hiányzó vagy hiányos adatok a kereskedő elérhetőségét illetően (a problémás honlapok 33%-ánál figyelhető meg). A kereskedő nevére, földrajzi címére vagy e-mail címére vonatkozó adatok vagy hiányoztak, vagy hiányosak voltak, így probléma esetén nem lehetett felvenni vele a kapcsolatot.

Mi a következő lépés?

A nemzeti hatóságok felveszik a kapcsolatot a kereskedőkkel, és felkérik őket, hogy tisztázzák eddigi eljárásmódjukat vagy szüntessék meg az észlelt problémákat. A honlap jogszabályokkal való harmonizálásának elmulasztása jogi következményekkel járhat, amely bírsághoz vagy a honlap bezárásához vezethet. Az EU‑tagállamokra kiterjedő intézkedés eredményeit 2010 közepén hozzák nyilvánosságra.

Az elektronikai cikkeket értékesítő jó és rossz honlapok mintája:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/electronic_goods/index_en.htm